Pilotprosjekt for nød-tekst

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Pilotprosjekt for nød-tekst

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å gjennomføre et pilotprosjekt for tekstbaserte nødmeldinger for døve og hørselshemmede.
  • Tekstmeldingene kommer inn til operasjonssentralene i samme system som de talebaserte meldingene.

DNK leder prosjektet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deltar i gruppen. Løsningen skal være like trygg og robust for brukeren som den talebaserte nødmeldetjenesten.

 

Løsningen ble demonstrert for Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i august og skal lanseres for brukere i løpet av året. Les mer om pilotprosjektet. 

 

Nødmeldetjenesten er en kritisk samfunnsfunksjon. Informasjonssikkerhet og personvern må ivaretas. For nødetatene har det vært viktig å få meldingene inn i samme system som talebaserte nødmeldinger. De operative rutinene må være gjennomførbare for nødetatene, slik at meldingene håndteres akkurat som andre nødmeldinger når de kommer inn. Posisjonering for nødtekstmeldinger er som ved taleanrop. Det er enighet blant nødetatene om å basere tjenesten på SMS for å komme raskt i gang, og for å få en sømløs integrasjon med nødmeldesentralene. SMS støttes av alle mobiltelefoner, og av 2G-nettet som er mobilnettet med best dekning. 

 

Pilotprosjektet over to år gir erfaring med hvordan løsningen faktisk brukes og hvordan de operative rutinene fungerer. Dette gir grunnlag for å vurdere hvordan en slik tjeneste skal innrettes i fremtiden.