Godt fornøyde brukere

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Godt fornøyde brukere

Resultatene fra årets brukerundersøkelse viser at nødetatene kommuniserer oftere og mer effektivt med samarbeidspartnere både internt og eksternt etter at Nødnett ble innført.
  • Brukerundersøkelsen 2015 omfatter 1500 respondenter fra politi, brannvesenet og helsetjenesten i Østlandsområdet. Foto: David Andre Engmo

− Tilbakemeldingene så langt viser en positiv utvikling innen samvirke, hvor nødnett bidrar til at ressursene finner hverandre, forteller Matilde Brown Megård, kundeansvarlig for etatene i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Brukerundersøkelsen ble gjennomført første kvartal 2015, og er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og DNK. Resultatene bygger på tilbakemeldinger fra over 1500 respondenter fra politi, brannvesenet og helsetjenesten i Østlandsområdet (fase 0 og fase 1). 

Godt fornøyde brukere

Brukerne er i hovedsak fornøyde med Nødnett, både med dekningen og generell bruk.

− Samtidig ser vi at tilbakemeldingene avhenger av hvordan de bruker Nødnett - jo oftere, jo mer fornøyde er de, understreker Megård som mener det kan ta tid å bli kjent med det nye verktøyet.

− Det meldes om enkelte utfordringer knyttet til én til én- samtaler. Disse bekrefter tidligere mottatte feilmeldinger. Forbedringer i Nødnett er et kontinuerlig arbeid. DNK samarbeider med leverandørene og brukerne, og flere prosjekter er satt i gang for å forbedre talekvaliteten, forsikrer Megård. 

− Undersøkelsen er gjennomført for å avdekke virkningene av Nødnett etter noe tids bruk, og er en oppfølging av en lignende undersøkelse gjennomført i 2011, forklarer Megård.