Positive prøvebrukere

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Positive prøvebrukere

Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011. Nå er erfaringene samlet i en rapport.
  • Frivillige hjelpemannskaper er en viktig del av sivil beredskap i Norge. Foto: Sven Bruun/ Røde Kors Hjelpekorps

Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011. Det startet med at Røde Kors Hjelpekorps fikk låne radioterminaler til bruk for Ski-VM i Holmenkollen. Nå har Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelps Sanitet, Redningsselskapet og Norske Redningshunder totalt 142 radioterminaler til prøvebruk, hvorav 11 kjøretøy/båtmonterte radioterminaler. 

De utlånte radioterminalene dekker kun om lag 20 % av det antallet radioterminaler hjelpeorganisasjonene vurderer at de trenger for å kunne være fullverdige brukere av Nødnett i det første utbyggingsområdet. 

Tilbakemeldingene fra prøvebrukerne er overveiende positive. Nødnett vil være viktig for de frivillige hjelpeorganisasjonenes innsats framover. Foruten Ski-VM, har de frivillige brukt Nødnett aktivt blant annet 22. juli 2011, ved minnemarkeringene i etterkant, og i mange søk etter savnede personer.

Nyttige tilbakemeldinger

Jostein Hesthammer, markedsdirektør i DNK, understreker at de frivillige har kommet med svært nyttige tilbakemeldinger, blant annet fra områder utenfor allfarvei, der nødetatene sjelden ferdes. – Nødnett har vært positivt i forbindelse med aksjoner, fordi dekningen i utmark har vært så mye bedre enn med analogt nett - og mobil. Mange av prøvebrukerne fremstiller det som et stort tilbakeskritt dersom de frivillige må gå tilbake til et analogt system, understreker Hesthammer. 

- Selv med begrenset tilgang til radioterminaler har de klart å nyttiggjøre seg Nødnett, sier Hesthammer. De frivillige er en viktig del av redningstjenesten og behøver å kunne samarbeide med andre nødnettbrukere for å kunne arbeide effektivt. Prøvebruken viser at med riktig opplæring så vil dette kunne fungere i operativt arbeid.

Kommentarene fra prøvebrukerne gir et innblikk i stort sett gode erfaringer, men også noen områder som kan forbedres. Det er bedre dekning enn de er vant til fra andre samband, men det rapporteres om enkelte steder man kunne ha tenkt seg dekning der dette nå mangler. Noen brukere melder om variasjon i talekvalitet. Noe som kan skyldes feil bruk av utstyret og tilkobling av ulike typer tilleggsutstyr som øreplugger og mikrofoner. Radioterminalene oppleves som solide og har til og med tålt å bli overkjørt av bil.  

Gode resultater

Muligheten for at nødetatene kan samhandle med hverandre og andre aktuelle parter ved hendelser er en viktig fordel med å bruke Nødnett. Dette krever at alle brukere av Nødnett tilpasser seg et felles, overordnet sambandsreglement.

De frivillige har forberedt og tatt i bruk nye operative rutiner tilpasset Nødnett. Det er gjennomført opplæring for over 600 brukere. Nær halvparten av disse svarte på brukerundersøkelsen.

Resultatene er jevnt over gode og viser at Nødnett med sin dekning og funksjonalitet, talekvalitet og robuste radioer er tilfredsstillende. De frivillige hjelpeorganisasjonene er en viktig del av den norske sivile beredskapen. Stortinget har ytret klare forventninger til at de frivillige hjelpeorganisasjonene som driver med rednings- og beredskapsarbeid skal få tilgang til Nødnett.