Ulik tilnærming gir ulike dekningstall i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Ulik tilnærming gir ulike dekningstall i Nødnett

En sammenligning av de kommersielle nettenes dekningsgrad med Nødnett er utfordrende når forutsetningene for beregningene er forskjellig. Felles retningslinjer for aktørene bør vurderes, mener DNK.
  • DNK har nylig gjennomgått arealdekningen for Nødnett, og sammenlignet forutsetningene for dekningsberegningene med blant annet Telenor. Foto: Tor Helge Lyngstøl, DNK

− Arealdekning er gjerne utgangspunktet når dekningsgraden for nett og tjenester sammenlignes. Samtidig ser vi at praksisen blant aktørene er ulik når det gjelder hvilke forutsetninger som legges til grunn for utregningene. Resultatet er tall som i realiteten ikke kan sammenlignes, forklarer Marianne Masdal, sjef for radionettet i DNK.

 

 

Ulik tilnærming – ulikt resultat

DNK har nylig gjennomgått arealdekningen for Nødnett og forsøkt å sammenligne forutsetningene for sine egne dekningsberegninger med blant annet Telenor og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

 

− Når vi regner ut arealdekningen i Nødnett, inkluderer vi blant annet fjord- og kystområder. I tillegg tar vi med i beregningene at radiosignalene dempes som følge av at terminalene gjerne bæres tett på kroppen, forklarer Masdal.

 

Med disse to forutsetningene, saltvannsdekning og kroppstap, har Nødnett en arealdekning på 79 %, som er i tråd med målsettingen for Nødnettutbyggingen. Telenor inkluderer på sin side ikke de samme forutsetningene i sine beregninger.

 

− For sitt 2G-nett oppgir Telenor en dekningsgrad på 82 %. Dersom DNK følger samme tilnærming, det vil si uten kroppstap og saltvannsdekning, ender vi opp med en dekningsgrad på 86 % for Nødnett, sier Masdal.

 

 

Vil reflektere brukernes opplevelse

I tilbakemeldingene fra brukerne av Nødnett er det mye som tyder på at Nødnettdekningen oppleves som like god eller bedre enn de kommersielle nettene.

 

− Vi er opptatt av at arealdekning i størst mulig grad bør beregnes slik at resultatet reflekterer opplevd dekning fra brukerne, og at tallene er sammenlignbare med dekningsberegninger for andre nett, forklarer Masdal.

 

Derfor har DNK valgt å benytte samme tilnærming som Telenor i sine nye utregninger. Det vil si at Nødnett har en sammenlignbar arealdekning på 86 %, og ikke 79 %.

 

− Vi mener det beste ville være om operatørene brukte samme forutsetninger og tilnærming for beregningene, og har bedt Nkom vurdere et sett med felles retningslinjer. Samtidig bør det vurderes om retningslinjene er noe operatørene skal pålegges, avslutter Masdal.