Røde Kors bruker Nødnett under VM

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Røde Kors bruker Nødnett under VM på ski

- Stortinget har flere ganger understreket betydningen av at frivillige organisasjoner som driver redningstjeneste også må få tilgang i nettet, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).
  • Røde kors skaffer seg erfaringer med Nødnett Foto: DNK

Nå har noen av disse frivillige organisasjonene fått anledning til å skaffe seg erfaringer med Nødnett.

- Vi låner ut om lag 100 terminaler til de frivillige, sier Jostein Hesthammer, markedssjef i DNK.  Terminalene er fordelt mellom Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Norske Redningshunder. Røde Kors kommer til å bruke i underkant av halvparten av disse terminalene under VM.

- Med Nødnett kan de kommunisere seg i mellom og med nødetatene under ski-VM i Oslo, sier Hesthammer. 

Viktig læring

Erfaringene betyr viktig læring for alle involverte. Mannskapet som skal bruke terminalene har fått opplæring, og hatt øvelser i forkant. I tillegg er det foretatt målinger og analyser i nettet.  Direktoratet for nødkommunikasjon kommer til å følge ytelsen i nettet under ski-VM. 

- På denne måten skaffer vi viktige erfaringer for hvordan andre enn nødetatene bruker nettet, og hvordan vi best skal bidra til å oppfylle Stortingets intensjoner, understreker Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.