SAMLOK er åpnet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

SAMLOK er åpnet

Fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl markerte 16. April at nødsentralene i Buskerud er samlet under samme tak. Prosjektet som betegnes som SAMLOK-prosjektet er i regi av nødmeldesentralene for brann, politi og helse. Dette er et initiativ som kommer fra grasrota hvor det lenge har vært et ønske om å samle sentralene i et felles bygg.
  • AMK-sentral i Drammen. Foto: DNK

For Nødnettprosjektet er dette en markant hendelse ettersom dette er den største samling av nødnettutstyr til kommunikasjonssentraler så langt i utbyggingen.


SAMLOK-sentralene er lokalisert i øverste etasje i det nye politihuset i Drammen med flott utsikt over elvebredden. Her sitter operatører fra politiet, brann og helse og arbeider vegg i vegg. Mellom sentralene er det montert faste skillevegger for å ivareta bl.a. taushetsplikt, og det er glassdør mellom rommene slik at en lett kan få kontakt med hverandre.

Ønske om å legge til rette for bedre samhandling er hovedgrunnen for å samle nødetatene under ett tak. Når en blir kjent i det daglige legger man også til rette for å samarbeide rundt faglige spørsmål og ved eventuelle krisesituasjoner.  Dette samarbeidet er nå i oppstarten. Arealer som møterom og garderober deles og det er planlagt felles sosiale aktiviteter som julebord og deltakelse i Dragebåtfestivalen. 

En annen årsak til at arbeidet med samlokaliserte sentraler startet opp var forberedelser til innføringen av Nødnett. Flere medarbeidere fra nødetatene her i Buskerud var aktivt inne i Nødnettprosjektet og forstod tidlig at endringer måtte gjøres i egne sentraler for å kunne ta i mot det nye utstyret. Kristian Rosvold, Daglig leder Vestviken 110 IKS, var en av etatsrepresentantene i nødnettprosjektet i en tidlig fase, og har vært sentral i realiseringen av SAMLOK-prosjektet.

- Ja, nødnett var en av årsakene til at vi måtte tenke nytt. Det ble klart at vi ikke kom til å ha plass i våre tekniske rom til å ta i mot utstyret for nødnett og måtte derfor uansett flytte på oss, sier Rosvold.

Nå er forholdene lagt til rette for mer samhandling på det praktiske og sosiale plan og nødetatene i dette området vil etter hvert ta i bruk det nye felles nødnettet.   At samlokaliseringen og økt samhandling mellom mannskapene vil gi et bedre tilbud til befolkningen, var det bred enighet om på åpningen av SAMLOK.