Seminarpresentasjoner

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Presentasjoner fra seminar om Nødnett

4. april 2013 arrangerte Direktoratet for Nødkommunikasjon seminar med tittelen «Nødnett - vårt samfunnsoppdrag». Presentasjonene kan nå lastes ned fra vårt dokumentsenter.

Evalueringsrapporter finner du her.

 

 

Informasjon om Nødnett - innspill til kommunale og regionale ROS-analyser (versjon 2 - 2019) 
Nødnett i bruk (september 2017)

DNKs årsrapport 2016
(mars 2017)
 

Bilde av forsiden på publikasjonen

 

Nødnett - sikkerhetsnettet
(november 2016)

 

Forside veilerder

Informasjon om Nødnett
- Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser
(april 2016)

Forside årsrapport 2015

DNKs årsrapport 2015
(mars 2016) 

Forside av årsrapport 2014

DNKs Årsrapport 2014
(februar 2015) 

 

Revisjonsberetning fra riksrevisjonen 2014

Et fremtidsrettet Nødnett -
Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

(des. 2014)
 

Nødnett: Kort om funksjoner og tjenester (mars 2014)

Robusthet i transmisjon 
- Reservestrøm i transmisjonslinjer i Nødnett
(feb. 2014)
 

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

(jan. 2014)

Miniguide til det svensk-norske samarbeidsprosjektet ISI

Dekning i 100 bygg 
- Måling av innendørsdekning i Nødnett
i første utbyggingstrinn
(nov. 2013)

 forsiden av rapporten

Hva forventes av Nødnett?
(april 2013)

Forside på rapporten om reservestrøm (jan 2013)

Reservestrømberedskap i Nødnett
(des. 2012)

 

DNKs årsrapport 2012

(feb. 2012)

 

Kan vi sende deg noe?

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde