Sikrer god befolkningsvarsling

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sikrer god befolkningsvarsling

FM-nettet legges ned i løpet av neste år. Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at fremtidig styring av tyfonene skal gjøres over Nødnett. Nylig inngått kjøpsavtale sikrer fremdrift i prosjektet.
  • Når FM-nettet slukkes skal Nødnett brukes til å utløse tyfonene. Signalet vil dermed kunne fortsette å varsle befolkningen som før.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) mener det er bra at mulighetene og kapasiteten som ligger i Nødnett utnyttes til stadig flere beredskapsformål.

 

- Staten har bygd en robust, landsdekkende infrastruktur for å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Dette bør utnyttes til det beste for samfunnet, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og DNK etablerte tidligere i år et prosjekt som skal gjennomføre moderniseringen av dagens befolkningsvarslingsanlegg. DSB er prosjekteier og ansvarlige for varslingssystemet.

 

På plass før FM-nett slukkes

 

Nylig skrev DSB under en kjøpsavtale med TC Connect AS og DNK inngikk en rammeavtale med samme firma.

 

– Avtalen er helt nødvendig slik at vi kan gjennomføre prosjektet med anskaffelser, opplæring, distribusjon til sivilforsvarsdistriktene, utskifting av gammelt utstyr, testing og idriftsetting, sier Jon Birger Berntsen, sjef Sivilforsvaret.

 

Det har blitt jobbet hardt med å få til dette fra oppdraget kom fra JD 27. mai 2016 til avtalen ble signert 11. oktober.

 

– Det har vært et godt samarbeid mellom DNK og DSB og vi har sikret en god avtale, med den beste prisen. Leveranseplanen sikrer at Sivilforsvaret rekker å skifte over til nytt utstyr og å ta i bruk Nødnett før FM-nettet slukker, sier Berntsen videre. Nordland fylke er først ute med å slukke FM-nettet. Det gjøres 11. januar neste år.

 

Kritisk å kunne varsle

 

Uten denne avtalen, eller dersom den hadde blitt forsinket, ville ikke Norge hatt mulighet å varsle store deler av befolkningen ved kriser i 2017.

 

– Et befolkningsvarslingssystem som kan kalle på oppmerksomheten, uten å være avhengig av mobiltelefoner eller internett er viktig for den totale beredskapen. Mobiltelefoner settes i stillemodus, de skrus bevisst av og de går tom for strøm. I tillegg er det ingen garanti for at meldinger kommer raskt fram, sier Berntsen.

 

Videre skal Sivilforsvaret gi opplæring til 112-operatørene som har ansvaret for å løse ut anlegget i fredstid og til Luftforsvaret slik at de kan alarmere befolkningen.

 

Ansvarsområder:

  • DNK har ansvaret for at alt virker teknisk med Nødnett.
  • TC Connect har ansvaret for å levere spesifisert funksjonalitet, kapasitet og pålitelighet, i riktig volum, til riktig sted og til riktig tid.
  • Sivilforsvaret har ansvaret for å ta imot materiellet, distribuere fra distriktslagrene, og for å skifte ut gammelt materiell med nytt.
  • Sivilforsvaret vil også selv drifte selve Befolkningsvarslingsanlegget.

 

De første leveransen av nytt utstyr kommer til Nordland Sivilforsvarsdistrikt og til Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt siste del av november i år. Deretter følger det leveranser rundt i hele landet.

 

Ved utgangen av desember 2017 skal hele varslingssystemet til Sivilforsvaret være modernisert.

 

Se http://radio.no/countdown/ for når FM-nettet slukkes i ulike deler av landet.