Sivilforsvarets tyfonanlegg i Nordland styres nå av Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sivilforsvarets tyfonanlegg i Nordland styres nå av Nødnett

Når FM-nettet slukkes i løpet av året skal Nødnett brukes til å utløse tyfonene. Overgangen fra FM til DAB skjer først i Nordland, derfor er Nordland også først ut med Nødnett-styrte tyfoner.
  • Sivilforsvaret er ansvarlige for varslingssystemet. Her representert ved blant annet Jon Birger Berntsen i DSB, som er sjef for Sivilforsvaret (i midten foran). Foto:DNK

Klokken tolv onsdag 11.januar ble det gjennomført en landsomfattende varslingsprøve. I Nordland ble for første gang tyfonene styrt over Nødnett.  Sivilforsvaret hadde invitert til markering av overgangen fra FM til Nødnett ble markert i Bodø.


Det er Sivilforsvaret som er ansvarlig for varslingssystemet. DNK har bistått Sivilforsvaret i å få tyfonene på Nødnett. TC Connect er valgt som leverandør av den tekniske løsningen.

- Prosjektet har gått bra, og det er svært positivt at Nødnett nå også kan brukes til å styre tyfonene, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

- Staten har bygd en robust landsdekkende infrastruktur for å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. Dette bør utnyttes til det beste for samfunnet. Det er bra at mulighetene og kapasiteten som ligger i Nødnett kan utnyttes til stadig flere beredskapsformål, sier Lyngstøl. 


Med Nødnett som bærer vil tyfonene kunne fortsette å varsle befolkningen som før. Publikum vil nok ikke merke stor forskjell i praksis.

 
- Men Sivilforsvaret vil nå umiddelbart få tilbakemelding dersom en av tyfonene ikke har virket som den skal, sier Lyngstøl. 


- I forbindelse med prosjektet har vi også gjort en ekstra sjekk av basestasjonene. Utvidet bruk av Nødnett bidrar dermed til at Nødnettbrukere får enda bedre driftskvalitet, avslutter Lyngstøl.