Hvordan vil sambandet fungere over landegrensen?

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Hvordan vil sambandet fungere over landegrensen?

Norge og Sverige er de første landene i verden som kobler sammen sine TETRA-nett. Lurer du på hvordan det vil fungere? Nå er det laget en oversikt med ofte stilte spørsmål og svar om ISI-prosjektet.
  • Det norsk-svenske ISI – prosjektet blir fulgt med argusøyne av internasjonale aktører. Norge og Sverige har en lang tradisjon for grensesamarbeid og har kommet lenger enn de fleste andre land når det gjelder å forene de nasjonale nødnettene. Foto: Johan Eklund

Spørsmål som besvares er blandt annet hvorfor det er viktig med et samarbeid mellom svenske Rakel og norske Nødnett, og hva som må til for å kunne benytte seg av ISI-tjenestene. 

 

Her finner du oversikten med ofte stilte spørsmål og svar om kommunikasjon over landegrensene (Nor-Swe ISI).

 

Grenseløs kommunikasjon

Mulighetene for grenseløs kommunikasjon finnes som standard i TETRA-teknologien som både Rakel og Nødnett, de nasjonale kommunikasjonssystemene for nød- og beredskapsorganisasjoner i Sverige og Norge, bygger på.

 

ISI-prosjektet startet i 2012, og er et nært samarbeid mellom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

 

− Nå befinner vi oss midt i prosjektperioden, og det pågår et intensivt arbeid, forteller prosjektleder i MSB Anita Galin.

 

Målet er at både politi, helse, brann og toll fra begge land skal kunne kommunisere med hverandre ved å bruke sitt vanlige utstyr – uansett om de befinner seg i sitt eget nett eller i det andre landets nett.

 

Lang tradisjon for samarbeid

Sverige og Norge har lange tradisjoner for grensesamarbeid.

 

− I begge land opererer nød- og beredskapsorganisasjonene i områder som preges av store skoger, tynt befolkede områder og høye fjell, sier Marianne Storrøsten, prosjektleder i DNK. Av og til befinner nærmeste redningsressurs seg på andre siden av grensen, og da skal vi enkelt kunne samhandle for å sikre rask innsats.

 

− Internasjonalt er det stor interesse for det arbeidet vi gjør, konstaterer Galin.

 

Det er ingen andre land i verden som har koblet sammen sine nasjonale nett for å gjøre samvirke over grensene enklere.

 

ISI-prosjektet avsluttes med en felles øvelse høsten 2016 i grenseområdet mellom Trøndelag og Jämtalnd.