Statens vegvesen tar i bruk Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Statens vegvesen tar i bruk Nødnett

Etter en utredningsfase har Statens vegvesen (SVV) besluttet å ta i bruk Nødnett også i egen organisasjon. SVV og DNK har lenge jobbet sammen med etablering av Nødnettdekning i tunneler.
Viktig beredskapsaktør

̶  Nødnett er for brukere med et spesielt ansvar innen nød og beredskap, og det er helt klart noe Statens vegvesen har, sier Nina Myren, leder for kunder og beredskap i DNK.

 

SVV er en viktig beredskapsaktør i Norge. De er blant annet representert i fylkesberedskapsrådene og har et tett samarbeid med politiet og andre beredskapsaktører. Lenge har de ønsket seg et robust samband som er tilrettelagt for samvirke med andre organisasjoner med beredskapsansvar.

 

̶   Vi trenger et robust radiosamband som fungerer både i det daglige og i kriser. I tillegg vil Nødnett gi oss tilnærmet full dekning langs riksveger, europaveger og fylkesveger samt i byer og tettsteder, forteller Bjørn Vidar Saltrø, ansvarlig for innføring av nødnettet i etaten.

 

Rask innføring

Innføringen er planlagt stegvis og vil skje i tett samarbeid med DNK. I første omgang vil Nødnett tas i bruk i kriseorganisasjonen over hele landet, samt på seks fjelloverganger. Allerede i september etablerte SVV en tverrfaglig arbeidsgruppe for innføringsprosjektet som nå har ferdigstilt spesifikasjonen for anskaffelse av radioterminaler. Det er planlagt at anskaffelsen utlyses om kort tid.

 

Den første bestillingen vil trolig komme på cirka 200 radioterminaler, og den vil skje i løpet av desember. Innen januar 2017 vil også opplæringen av lokale instruktører ha blitt gjennomført.

 

Tar i bruk Nødnett ved utvalgte fjelloverganger

Av de seks fjellovergangene som omfattes av innføringsprosjektet er det fire av disse som, i løpet av vintersesongen, enten ikke har radiosamband eller såpass store mangler i eksisterende radioløsning at en kriseløsning må på plass allerede i oppstarten av årets vintervedlikehold.

 

Vegdirektoratet har derfor bedt DNK om å låne radioterminaler slik at det er mulig å kommunisere over Nødnett på disse fire fjellovergangene allerede i høst. Disse er:

-          Rv7 Hardangervidda,

-          Fv 50 Hol – Aurland

-          Rv 13 Vikafjellet

-          Fv 888 Bekkarfjord – Hopseidet

 

̶  Dagens samband på disse travle overgangene er såpass dårlige at de må skiftes nå. Vintersesongen krever alltid mye vedlikehold på veiene. I år ønsker vi å ta vinteren i mot med et fungerende samband på disse fjellovergangene, sier Saltrø.

 

̶  Nødnett vil gi økt sikkerhet for både bilister og brøytemannskaper. Derfor har DNK besluttet å låne ut 30 håndholdte terminaler, og vil legge til rette for at disse kan tas i bruk så raskt som mulig, sier Jostein Hesthammer, markedsdirektør i DNK. I tillegg til de fire fjellovergangene, vil de berørte regionale vegtrafikksentralene også få låne radioterminaler slik at brøytemannskaper kan kommunisere med de ved behov.

 

Statens vegvesen planlegger, bygger og vedlikeholder veier over hele Norge, inkludert 50 fjelloverganger. De har 7000 ansatte, 72 trafikkstasjoner og fem vegtrafikksentraler. Andre deler av organisasjonen vil ta i bruk Nødnett etter hvert.