Statoil Mongstad har tatt Nødnett i bruk

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Statoil Mongstad har tatt Nødnett i bruk

Fredag 18. november tok Statoil Mongstad i bruk Nødnett i sin beredskapsorganisasjon.
  • Fredag 18. november ble det markert at Statoil Mongstad tok i bruk Nødnett i deres beredskapsorganisasjon. Foto: DNK.

  • En øvelse demonstrerte hvordan Nødnett vil bidra til å styrke beredskapen ved Statoil Mongstad. Her ved Fagleder beredskap, Bjørn Bråthen. Foto: DNK.

En mann ligger på gulvet. Hjertestans. Fagleder beredskap Bjørn Bråthen ved Statoil Mongstad ringer en vakttelefon, og følger utrykningen via Nødnett-radioen. Svært kort tid etterpå dukker redningsfolkene opp, med brannbil og sykebil. De starter umiddelbart med livreddende behandling.

 

Denne gangen er det heldigvis bare en øvelse, og mannen er en treningsdukke for livredning.

 

- Man må alltid være forberedt på at uventede ting kan skje. Da er det helt avgjørende at man kan kommunisere effektivt og på tvers. Da er Nødnett viktig, sa statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) ved justis og beredskapsdepartementet under markeringen av at Statoil Mongstad nå tar i bruk Nødnett.

 

Mongstad er Europas nest største olje- og produkthavn, og Norges største havn målt i tonnasje. Raffineriet er den største virksomheten, og produserer blant annet mer enn fire ganger bensinforbruket i Norge, og vel 50 prosent av dieselforbruket.

 

Staten har bygget Nødnett i hele landet for å sikre at nødetater og andre som har en rolle ved redning, beredskap og krisehåndtering kan kommunisere.

 

Samhandling gir økt beredskap

 

- Ressursene må finne hverandre, både ved en krise og når de mer dagligdagse oppgavene skal løses. Det nettet Statoil Mongstad nå har tatt i bruk er stort, landsdekkende, og etter hvert vil svært mange av aktørene være på.  Ved å være på samme kommunikasjonsnett kommer hjelperne raskt i kontakt med hverandre. Direkte kommunikasjon gir mulighet for bedre forståelse av hendelsen. Rett utstyr og de riktige ressursene kan tilkalles og informeres raskt, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon.

 

- Samhandling med nødetatene er viktig i vår beredskap. Vi øver jevnlig, og på en så stor arbeidsplass vil det alltid kunne inntreffe hendelser, sier Bjørn Bråthen, fagleder beredskap ved Statoil Mongstad. De mest alvorlige hendelsene vil være svært sjeldne, understreker han. De vanligste, at noen blir syke, skjer ganske ofte.  - Vi så at vi ikke var en del av det nye Nødnettet, og vurderte det slik at det ikke var gunstig. Vi søkte om å bli bruker i mars måned, og går live nå. Det er veldig bra! sier Bråthen.

 

Stadig flere tar Nødnett i bruk. Rundt 80 ulike aktører er med, i tillegg til alle aktørene med tilknytning til helsetjeneste, brannvesener og politi.  

 

- Aktører med behov for å samhandle med nødetatene har fått mulighet til å bli nødnettbrukere, sier Jostein Hesthammer, markedsdirektør i DNK. Sammenliknet med de tidligere, lokale sambandsløsningene, får de tilgang til et nett som dekker store områder. I tillegg kan industrivernet, som har både mye utstyr og trent personell, være til betydelig hjelp for samfunnet for øvrig ved hendelser, understreker Hesthammer.