Statsråd Grete Faremo på besøk ved DNK

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Statsråd Faremo på besøk

- Nødnett har vist at det fungerer, og nettet fungerte også 22. juli, understreket justisminister Grete Faremo under besøket hos DNK 27.mars 2012. Besøket kom i stand som et ledd i feiringen av direktoratets 5-årsdag.
  • Statsråd Grete Faremo og DNKs direktør Tor Helge Lyngstøl. Foto: DNK

Faremo la vekt på at DNK står foran en viktig oppgave med å bygge Nødnett i resten av fastlands-Norge. Nødnett er en av de største satsningene Justisdepartementet gjør for å styrke beredskap.
 
Grete Faremo viste til at alle, inkludert politikerne på Stortinget, er opptatt av at Nødnett kommer på plass til riktig tid. Nettet skal komme befolkningen til gode.
 
 - Alle er opptatt av når det kommer til sitt hjemfylke og at det fungerer, fastslo statsråden.  - Mange vil følge med på DNKs arbeid fremover!