Stor byggeaktivitet i vest

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Stor byggeaktivitet i vest

Det er stor byggeaktivitet i Hordaland og Sogn og Fjordane for å ferdigstille Nødnett. Vi ligger godt an til å ferdigstille utbyggingen i mai 2015 i disse fylkene, og dekningen blir veldig bra.
  • Det er stor byggeaktivitet i vest. Her fra tidligere bygging av basestasjon for Nødnett i Sogn og Fjordane. Foto: Bent Are Iversen

  • - Vi er i rute for å nå landsdekkende utbygging i 2015, og dekningen blir veldig bra, sier utbyggingsdirektør i DNK, Dagfinn Sjøvik.

- Dette er et utfordrende område å bygge nett i, men vi ligger godt an. Statistikken viser at per i dag er rundt 75 prosent av basestasjonene ferdig bygd i begge distriktene, sier utbyggingsdirektør i DNK Dagfinn Sjøvik. 

 

God dekning

 Nødnett har strenge krav til dekning i hele landet. Kort sagt skal det være dekning der hvor folk flest bor og ferdes.
 
- Dekningen i Nødnett blir meget god. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra brukere i nødetatene som opplyser at de ved overgang til Nødnett har fått dekning i områder der de ikke tidligere hadde det med sine gamle samband, sier Sjøvik.

 

Geografien gjør det utfordrende å bygge dekning i Norge, og spesielt på Vestlandet hvor dekningsområdet til basestasjonene får en naturlig begrensing på grunn av høye fjell og dype daler.   
 
- Vi trenger flere installasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane enn mange andre steder. I disse fylkene er det rundt 400 basestasjoner til sammen. 30 av disse er helt nye master som vi setter opp for å gi dekning til Nødnett i områder hvor det ikke er utbygd noe form for telenett i dag.  

 

Litt lenger sør på Vestlandet, i politidistriktene Haugaland og Sunnhordaland, og Rogaland, er radionettet ferdig utbygd og enkelte etater har nylig tatt det i bruk.

 

Verdifull erfaring fra brukerne

 Bygging av radionettet og kvalitetssikring av dekning er en omfattende og tidkrevende prosess. Det krever god planlegging, justeringer etter målinger og erfaring fra bruk. Brukerne fra nødetatene i hvert fylke er med i prosessen.
 
- Målinger og tilbakemeldinger fra brukerne så langt tyder på at Nødnett har fått svært god dekning. Vi vil likevel arbeide systematisk med å forbedre dekningen ytterligere, sier Sjøvik og forteller at DNK har opprettet et prosjekt for å tette dekningshull opplevd av brukerne i Nødnett.
 
- Vi skal både undersøke dekningen selv og går aktivt ut og ber om innspill fra brukerne. Deretter går vi i gang med en nødvendig finpussing av dekningen i Nødnett, og dette vil pågå i en periode etter at nettet er tatt i bruk, sier han. 

 

Landsdekkende Nødnett i 2015

 Nødnett vil være landsdekkende innen utgangen av 2015.
 
- Det er en stram plan, men utbyggingen går bra og det er høy aktivitet i de områdene som står igjen. Pr i dag er 17 av 27 politidistrikter utbygd med Nødnett og før jul vil vi i tillegg godkjennenettet i både Sør- og Nord-Trøndelag. 16 av 27 politidistrikter er i operativ bruk av etatene.