Stor interesse for Nødnett-fagdag

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Stor interesse for Nødnett-fagdag

Over 60 deltakere deltok på fagdag om samvirke over Nødnett på Hamar, onsdag 23. mai. Deltakerne representerte i underkant av 30 ulike nød- og beredskapsaktører i Innlandet politidistrikt.

–I forbindelse med Nærpolitireformen og lansering av ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett, så vi i DSB at det var behov for å informere brukerne om endringer som har kommet i talegruppestruktur, forteller enhetsleder i DSB, Øyvind H. Karlsen.

 

–Med fagdagen ønsket vi også å etablere en møteplass for lokale samvirkeaktører i politidistriktet slik at de man møtes og sammen snakke om hvordan de skal samvirke over Nødnett, sier han. DSB arrangerte fagdagen i samarbeid med 110, 112 og 113 Innlandet.

 

Under dagen fikk deltakerne overvære en rekke foredrag. Politidirektoratet informerte om arbeidet med ny versjon av Felles sambandsreglement for Nødnett. Representanter fra 110, 112 og 113 snakket om deres forventninger til lokalt samvirke i Innlandet. DSB informerte om hvilke aktører som bruker Nødnett i Innlandet, DSBs brukertjenestesenter, kapasitet og dekning i Nødnett, og kurs og opplæring.  Dagen ble avsluttet med en paneldebatt med fokus på lokalt samvirke der alle foredragsholderne besvarte spørsmål. Presentasjonene fra foredragene ligger vedlagt denne saken.

 

-Vi håper deltakerne fant dagen nyttig. For brukere av Nødnett i de resterende politidistriktene i landet, planlegger vi lignende fagdager, forteller Øyvind. Det vil avholdes opp til tre fagdager til i løpet av 2018. Informasjon om tid og sted for disse, vil bli lagt ut på nodnett.no, avslutter Øyvind.