Stormen "Tor" har påvirket Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Stormen "Tor" har påvirket Nødnett

Sterk vind førte til strømbrudd flere steder, som igjen har ført til utfall i Nødnett. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er fylkene som har i størst grad vært rammet av utfall i Nødnett.

- Status i Nødnett nå er at vi har utfall i enkelte områder på Vestlandet. Det er i hovedsak kommuner på Sunnmøre som rammet. Det er i dag tidlig 10 basestasjoner som er nede i dette området. "Tor" har berørt områder som til sammen har rundt 1 200 stasjoner i Nødnett, og av disse er det nå rundt 25 basestasjoner som er ute av drift. Det er også et lite antall som holdes oppe av reservestrømsbatteri, sier driftsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon Dagfinn Sjøvik.

 

Utfall skyldes i hovedsak strømutfall på selve basestasjonene og brudd på transmisjonslinjene til basestasjoner. 

 

- Stortinget har vedtatt av Nødnett helst skal benytte eksisterende infrastruktur. Nødnett avhenger av robustheten i strømforsyningen og leide telelinjer fra underleverandører, og man må derfor forvente at et ekstremvær som "Tor" får noen konsekvenser også for Nødnett, sier Sjøvik.

 

- Vi har løpende dialog med vår driftsoperatør. Det er iverksatt tiltak både med driftsoperatørens egne team ute i felten, samt oppfølging av feilretting som utføres av kraftselskaper og Telenor, sier Sjøvik.

 

Det er også iverksatt strømsparende tiltak på stasjoner som gikk på reservestrøm slik at de kan vare lenger.

 

I en slik feilrettingsfase må en også forvente noe ustabilitet i enkelte områder av Nødnett den nærmeste tiden.

 

Direktoratet har vært i kontakt etatenes driftsorganisasjoner.


- Etatene mottar informasjon om hvor det er utfall av dekning og planlegger sitt arbeid ut fra forholdene. Vi er i dialog med etatenes driftsorganisasjoner for informasjonsutveksling om eventuelle operative problemer og prioritering av retting. Vi har ikke mottatt meldinger om større hendelser som har blitt påvirket av utfallet i Nødnett, sier Sjøvik.

 

Les også saken: Økt beredskap i forbindelse med "Tor"