Stortingets administrasjon vil bruke Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Stortingets administrasjon vil bruke Nødnett

Det ble i dag inngått avtale med Stortingets administrasjon om tilkobling til Nødnett. Nødnett er spesielt bygget for blålysetatene brann, politi og helse, og andre med et nød- og beredskapsansvar.
  • Signering. Foto: DNK

 - Det har vært et sterkt, politisk ønske i Norge om at flere brukergrupper etater og virksomheter skal få tilgang til å bruke Nødnett etter at blålysetatene har kommet med, sier Jostein Hesthammer, markedsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). - Avtalen med Stortingets administrasjon betyr at enda en milepæl er passert for Nødnett.

Avtalen innebærer at noen av de ansatte i Stortingets administrasjon vil kunne begynne å bruke Nødnett i løpet av 2011. DNK og Stortingets administrasjon har samarbeidet en stund allerede, for å sikre god dekning for brukerne den dagen da alt helt klart.

- En del viktige forutsetninger må på plass for å bli bruker av Nødnett, og det er blant annet at opplæring må være gjennomgått, understreker Hesthammer. - Innføring av nye brukergrupper gir oss nye erfaringer og utfordringer, og dette må gjøres gradvis og på en kontrollert måte.

Flere vil etter hvert kunne bruke Nødnett

I første omgang er det spesielt aktuelt å ta med brukere som har et spesielt nært samarbeid med nødetatene. Etter hvert vil andre brukergrupper med nød- og beredskapsroller også kunne komme inn i bildet.

- Ambisjonen er en bred utnyttelse av Nødnett, understreker Jostein Hesthammer. Når nettet blir landsdekkende, vil man kunne høste gevinster av bedre og mer effektivt samarbeid mellom nødetatene og eventuelle andre aktuelle brukere.