TETRA radioterminaler til helikoptre

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

TETRA radioterminaler til helikoptre

DNK, nødetatene og Forsvaret har samarbeidet om å utforme anbudsgrunnlag for radioterminaler til bruk om bord i luftfartøyer. Flere anbud har kommet inn, og arbeidet med evaluering har startet.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Vi er svært opptatte av å få løsninger for helikoptre på plass, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon. Tilbudene som nå vurderes gjelder rammeavtaler for radioterminaler til sju ulike helikoptertyper i bruk hos Norsk Luftambulanse, Lufttransport, Politiet, Brannvesenets skogbrannberedskap og Luftforsvarets 330-skvadron.

- Radioterminaler montert i luftfartøyer må oppfylle andre krav enn håndholdte og bilmonterte enheter, forklarer Tore Bergvill, senioringeniør i DNK. Her i Norge er det i tillegg mange flyvninger der pilotene benytter spesielle nattbriller. Dette setter spesielle krav til utstyret som skal anskaffes. Det må tas mange andre hensyn i en slik installasjon, først og fremst funksjonalitet for brukeren, men også alle luftfartøytekniske krav. I tillegg må utstyret ha nødvendig funksjonalitet for samvirke med alle øvrige brukergrupper i Nødnett.

Hvorfor ikke før?

Det finnes forholdsvis få leverandører av TETRA radioterminaler for bruk om bord i luftfartøyer. Det var ikke mulig å anskaffe godt nok utstyr til luftfartøyer ved forrige anbudsrunde.

- Når et marked er lite, kan det bli en noe tregere prosess å utvikle nye produkter, forklarer Tore Bergvill. Markedet for bilmonterte og håndholdte enheter er større, og har kunnet ha en høyere utviklingstakt.

Arbeidet med evaluering av innleverte tilbud har startet. DNK antar å være klare til kontraktsinngåelse i løpet av mars måned. Etter planen skal installasjonen av utstyret være ferdig i slutten av 2011.