Tilsyn fra NSM

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Tilsyn fra NSM

DSB har fått et utkast til tilsynsrapport og varsel om vedtak fra NSM, med kommentarfrist 1. september 2017.

NSM har gjort en grundig jobb, og det har vært god dialog underveis. DSB skal nå sette seg grundig inn i utkastet til rapport, og vil svare innen fristen.

 

Det er ikke gitt pålegg om å iverksette konkrete strakstiltak, men DSB har uansett fokus på å håndtere funn så raskt som mulig.

 

DSB har ikke mulighet til å kommentere saken ytterligere, før vi har gjennomgått rapporten.