Utbyggingen er godt i gang

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Utbyggingen er godt i gang

Det er mye som skal gjøres og mange milepæler som skal nås før Nødnett er ferdig utbygd i hele landet innen utgangen av 2015.
  • Første del av Nødnettleveransen er installert og satt i drift i politiets operasjonssentraler i Hedmark, Vestoppland, Gudbrandsdal, Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.

Utbyggingen foregår nå i flere områder i landet, med mest aktivitet i Hedmark og Oppland som er de to første fylkene som skal ta Nødnett i bruk fra og med høsten 2013. I løpet av denne høsten har Nødnettprosjektet oppnådd flere viktige milepæler.

 

Politiets operasjonssentraler

 Første del av Nødnettleveransen er installert og satt i drift i politiets operasjonssentraler i Hedmark (Hamar), Vestoppland (Gjøvik), Gudbrandsdal (Lillehammer), Nordre Buskerud (Hønefoss), Vestfold (Tønsberg), Telemark (Skien) og Agder (Kristiansand).

Sist ute var Agder den 5.desember.  I dette første steget av politiets 2-trinns innføring Nødnett blir ICCS – (Integrated Command and Control System), som er utstyr for integrert radio- og telefonibetjening, tatt i bruk på operasjonssentralene. Vinteren 2013 fortsetter innføringen i politiet i de neste fasene av prosjektet.

Radioterminaler

Resultatene av den første minikonkurransen for trinn 2 av utbyggingen av Nødnett ble kunngjort i november. Det var Sepura-radioer levert av VHF communications AS som vant anbudet og er dermed ny radioterminalleverandør for politiet i fase 1 og 2.

Testing

Det testes nå nye svitsjer (MSO=Mobile Switch Office) for trinn 2 av utbyggingen. Disse svitsjene skal være «intelligensen» i Nødnettet og det legges følgelig mye arbeid i både testing og dokumentasjon. Den første svitsjen er levert til Norge og det ble det nylig foretatt en samtale gjennom svitsjen som en del av testaktiviteten. Den andre svitsjen er i Berlin hvor den gjennomgår testing før den sendes til Norge for videre systemtesting og installasjon.