VG-oppslag om Nødnett og helikoptre

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

VG-oppslag om Nødnett og helikoptre

I papirutgaven av VG torsdag 12. mai viser man til et ønske om at luftambulanser snarest mulig må med i Nødnett. Artikkelen mangler viktige fakta, ikke minst at arbeidet med dette allerede er godt i gang.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Disse er blant de aktivitetene som er startet:

Pilot-installering i to helikoptre høsten 2011

Bestilling av to terminaler for pilot-installering i to helikoptre, ett politi- og ett ambulansehelikopter, vil skje så snart som mulig. Nå pågår det et arbeid med bestillingsspesifikasjoner.

Det er kontraktsfestet at det maksimalt skal ta 22 uker fra bestilling til radioterminalene leveres. 

Selve installeringen gjøres i samspill mellom leverandør og etat, og tar 2-3 uker. 

Overgangsløsning i områder der helikoptrene bruker helseradionett og nødetatene bruker Nødnett

Det eksisterer to tilfredsstillende løsninger for kommunikasjon mellom Nødnett (TETRA) og helseradionettet (analogt nett) i dag. Den ene av disse benyttes allerede operativt av AMK Buskerud og AMK Oslo – Akershus. Det andre alternativet er tenkt primært å dekke behovet for AMK Østfold, og vil også bli tilgjengelig for de øvrige AMK-sentralene.
Overgangsløsningene er nødvendige i perioden frem til AGA-terminaler er installert i alle helikoptrene. 

Trinn 2

Utbyggingen av Nødnett trinn to (fastlands-Norge, unntatt det sentrale østlandsområdet som allerede er utbygd) avventer Stortingets beslutning. Stortingsbehandlingen er berammet til  9. juni. Ved et positivt vedtak, vil utbyggingen skje i område for område, i til sammen fem områder.

Første område i den videre utbyggingen kan forventes ferdig utbygd i 2013.

Installering

Både politi og helse vil gjerne ta i bruk Nødnett i helikopter så snart det er mulig.
Det er vanlig å installere nytt utstyr i forbindelse med hovedvedlikehold, noe som gjøres én gang i året. En nærmere plan for installering må settes opp  i samråd med nødetatene.
Totalt er det snakk om installasjon i 

  • 15 ambulansehelikoptre
  • 1 politihelikopter
  • 2 brannhelikoptre
  • 12 redningshelikoptre

Sertifisering

Leverandøren Scandinavian Avionics skal sørge for de rette sertifiseringene av utstyret.