Vellykket testing i norsk-svensk samarbeidsprosjekt

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Vellykket testing i norsk-svensk samarbeidsprosjekt

Formålet med prosjektet er å etablere grenseoverskridende nødkommunikasjon ved å koble sammen de to nasjonale TETRA-nettene, norske Nødnett og svenske Rakel. Videre testing gjenstår før prosjektet avsluttes i 2016.
  • ISI var tema Critical Communications World (CCW) i Barcelona 19.-21.mai. Her er det norsk-svenske prosjektet representert ved (fra venstre): Reine Lamkiewicz, svensk politi, Marianne Storrøsten, prosjektleder DNK, Anita Galin, prosjektleder MSB og Henning Fjellet fra norsk politi. Foto: DNK

ISI-prosjektet (Inter-System Interface) er et samarbeid mellom Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt leverandørene Motorola Soulutions og Airbus Defence and Space. Prosjektet er tilknyttet EUs motsvarende prosjekt Inter System Interoperability for Tetra and TetraPol Networks (ISITEP).

 

Først ute

 

Motorola Solutions og Airbus Defence and Space and har gjennomført to vellykkede tester så langt i år. Testingen inkluderte systemkonfigurasjon, gruppesamtaler, en-til-en samtaler og tekstmeldinger (SDS). Dette er første gang to nasjonale TETRA-samband fra to ulike leverandører kobles sammen gjennom en  Gateway-løsning. 

 

Videre sammenkobling av Nødnett og Rakel vil bli testet ut senere i år. Neste år skal det gjennomføres ende-til-ende-testing som også omfatter radioterminaler og kommunikasjonssentraler. De fire involverte partene er enige om å søke om formell sertifisering av arbeidet som gjøres slik at denne løsningen kan bli en standard for andre internasjonale ISI-prosjekter i fremtiden.

 

Ferdig i 2016

 

Norge og Sverige har en lang tradisjon for samarbeid. Ved å koble sammen nødsambandene gjennom ISI styrkes samarbeidet ytterligere. Med ISI trenger ikke kommunikasjonen stanse ved grensen under en redningsaksjon eller i andre nødsituasjoner. 

 

- Som eier av Nødnett er DNK stolte av å ta del i arbeidet for en standard løsning for fremtidige ISI-prosjekter, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK. - Vi har lenge ansett grenseoverskridende funksjonalitet som en naturlig del av Nødnett. - Prosjektet er spennende fordi det ikke bare involverer tekniske utfordringer, men også tilpassing av rutiner og prosedyrer hos tre nødetater i to nasjoner. 

 

Fordelene ved ISI vil også kunne merkes i det daglige arbeidet og planlagte operasjoner for nødetatene i de to landene. 

 

Etter planen skal både de tekniske løsningene og brukerprosedyrene være klare for operasjonell bruk i løpet av andre kvartal neste år. ISI vil deretter bli satt på prøve i en grenseoverskridende øvelse for nødetatene i siste halvdel av 2016.