Viktig avgjørelse for Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Viktig avgjørelse for Nødnett

Post- og teletilsynet tillater at Direktoratet for nødkommunikasjon eksproprierer grunn for å fortsatt kunne ha en basestasjon i et borettslag i Oslo kommune. Avgjørelsen skaper viktig presedens for videre utbygging og drift av Nødnett.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Viktig avgjørelse for Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon er positive til at tilsynet med dette prioriterer samfunnets behov for sikkerhet.

Saken gjelder i korte trekk en basestasjon med antenner på taket på en blokk i et borettslag i Oslo. Borettslaget ønsker nå å fjerne den aktuelle basestasjonen med bakgrunn i bekymring for stråling. Målinger ved stasjonen viser imidlertid verdier på om lag én promille av Statens stråleverns grenseverdier.

Sentral basestasjon for innbyggernes trygghet

Utstyret som har stått på en blokk i Vestskrenten borettslag siden 2008, består av utvendige antenner montert på taket og noe teknisk utstyr innvendig. Basestasjonene skal sørge for at Nødnett har god nok dekning til at det blir et trygt verktøy med stabil tilgjengelighet for nødetatene. Det gir økt trygghet for innbyggerne, ikke bare for beboerne i borettslaget, men for større deler av Oslo og omegn.

Den aktuelle basestasjonen er sentral i Nødnett, og viktig for god Nødnettdekning i sjøområdet mellom Oslo og Nesodden, landsiden på Nesodden, på E-18 og langs T-banen.

DNK jobber for effektiv og miljøvennlig utplassering

Direktoratet for nødkommunikasjon ønsker å være så effektiv og miljøvennlig som mulig i utbygging av Nødnett. Det betyr at vi prøver å ta i bruk flest mulig eksisterende basestasjoner. I områder der det må etableres nye basestasjoner, planlegger vi slik at vi skal trenge færrest mulig basestasjoner. Det blir miljømessig bedre, visuelt penere og bruker mindre av skattebetalernes penger.

Omfattende prosess å flytte basestasjoner

Å flytte en basestasjon i etterkant av etablering krever en ny planlegging av Nødnettdekningen, ofte i et ganske stort område. God dekning må sikres, noe som kan få store konsekvenser, både for nærmiljø og økonomien i form av flere nye basestasjoner.
Derfor er det viktig at det foreligger svært gode grunner for å flytte en basestasjon. Det gjør det etter Direktoratet for nødkommunikasjons syn ikke i dette tilfellet. Dette viser blant annet målingene som både Post- og teletilsynet og borettslaget har gjennomført.

Målingene viser svært lav stråling for borettslaget

Post- og teletilsynet plukket sammen med borettslaget ut tre målepunkter i borettslaget, der en kunne forvente høyest eksponeringsverdier og hvor personer oppholder seg over lengre tid. På målepunktet hvor det ble målt høyest eksponering var denne cirka 1 promille av Statens stråleverns grenseverdier. Det har også borettslagets egne målinger bekreftet.

Viktig presedensavgjørelse

Direktoratet for nødkommunikasjon håper nå at denne saken kan stå frem som et godt eksempel på at det er viktig å prioritere samfunnets behov for god sikkerhet. Ønsket om å fjerne denne basestasjonen er basert på svært lave målinger. Terskelen for å hindre drift og utbygging av Nødnett og annen viktig infrastruktur må være så høy at man unngår unødige forsinkelser og en lite miljøvennlig utplassering av basestasjoner.

Obos har valgt å påklage Post- og teletilsynets avgjørelse. For status i saken, kontakt Post- og teletilsynet.