Vil sikre frekvenser til nødkommunikasjon

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Vil sikre frekvenser til nødkommunikasjon

Flere frekvenser til nødkommunikasjon er blant temaene organisasjonen TETRA and Critical Communication Association (TCCA) jobber med denne høsten. Direktoratet for nødkommunikasjon er ett av medlemmene som bidrar.
  • TCCA representerer i dag over 160 virksomheter, brukerorganisasjoner, nød- og beredskapsnettoperatører, myndigheter og industrien som jobber med kritisk kommunikasjon.

  • – Ikke alle frekvenser har de egenskapene man trenger for nødkommunikasjon, forklarer Gunnel Helmers, styremedlem i TCCA og informasjonssjef i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

  • DNK vant to priser under årets TETRA-award. Utdelingen arrangeres av magasinet TETRA Today i samarbeid med TCCA.

– Det er ikke mulig å ha nødkommunikasjon uten tilgang til frekvenser på en eller annen måte. Samtidig er det slik at ikke alle frekvenser har de egenskapene man trenger for nødkommunikasjon, understreker Gunnel Helmers, styremedlem i TCCA og informasjonssjef i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). 

 

I november går World Radiocommunication Conference (WRC15) av stabelen i Genève i Sveits. Der vil grunnpremissene for bruken av viktige frekvenser legges for flere år fremover. Konferansen avholdes hvert tredje til fjerde år av FN-organet Den internasjonale teleunion (ITU).  

 

Kan være snakk om liv og død

700 MHz-båndet er spesielt gunstig for nødkommunikasjon, og det er ett av båndene konferansen vil legge føringer for.

 

– I en periode kunne det se ut som all frekvensdebatt og alle innspill til denne konferansen dreide seg om et umettelig behov for frekvenser til mobiltelefoni og mobildata for vanlige teleoperatører, og at mange av frekvensene som frigjøres etter hvert burde overføres til dette formålet, forteller Helmers.

 

I Norge har Norges televisjon AS konsesjon for det digitale bakkenettet som blant annet omfatter 700-MHz-båndet. Konsesjonen varer frem til 2. juni 2021. I følge Helmers kom nødkommunikasjonsinteressene litt sent på banen med å forklare hvorfor det er viktig med frekvenser også til kritisk kommunikasjon.

 

– Nødkommunikasjon er ikke uten videre det samme som mobiltelefoni eller som ordinær bruk av mobile datanett. Både bruken og behovet er annerledes. Ved vanlig telefoni tåler brukeren som oftest en del forsinkelser i oppkoblingen, og den som skal starte en videostrøm kan ha tid til å vente en stund før strømmen starter opp. For nødkommunikasjon kan disse ekstra sekundene og minuttene være et spørsmål om liv og død for de berørte.

 

– Lynrask gruppekommunikasjon er bærebjelken i nødkommunikasjon, mens vanlig tele- og datakommunikasjon i mye større grad er bygd opp rundt en-til-en-kommunikasjon, der tidsfaktoren ikke er fullt så kritisk, forklarer Helmers.


Åpenhet og vilje blant medlemmene i TCCA

TCCA er en viktig møteplass for alle som jobber med kritisk kommunikasjon og TETRA-teknologi. Her samles både virksomheter, brukerorganisasjoner, nød- og beredskapsnettoperatører, myndigheter og industrien. Som medlem av TCCA får DNK enklere tilgang til nødvendige oppdateringer på feltet.

 

– Det er viktig at det finnes et stort nok marked for nødkommunikasjon, slik at det går an å få tak i egnede, standardiserte løsninger til akseptabel pris. For å få et slikt marked må det eksistere åpenhet og vilje til å dele erfaringer, samt vilje til å velge standardiserte løsninger, understreker Helmers.

 

– Dersom ikke denne evnen og viljen hadde vært tilstede, både i TCCA og hos de ulike markedsaktørene, så ville nok Europa hatt et lappeteppe av ulike, produsenteide løsninger for nødkommunikasjon. Da kunne vi i liten grad lært av hverandre. Alle hadde rett og slett måttet gjøre alle feilene selv.Fremtidens nødkommunikasjon

Aktuelle tema som TCCA vil jobbe med fremover er at TETRA må benyttes godt og utvikles videre, og at arbeidet med neste generasjon systemer for kritisk kommunikasjon bygger på den omfattende kunnskapen og erfaringene som allerede finnes fra TETRA-nettene.

 

– TETRA, som er teknologien bak Nødnett, samt de nyere europeiske nødnettene, er en eksisterende, velfungerende og velprøvd teknologi utviklet for nødetater. Andre løsninger på dette feltet er foreløpig umodne, men de vil komme etter hvert, i løpet av en del år. De vil være basert på LTE, og ha større databærerkapasitet enn det TETRA kan tilby, forklarer Helmers.  

 

Medlemmene i TCCA har arbeidet innen feltet gjennom mange år, og har mye kunnskap om nødkommunikasjon. På den måten er de blitt en viktig stemme i arbeidet med de nye løsningene.

 

– Organisasjonen er blant annet såkalt Market Representation Partner for organet 3GPP, gruppen som bestemmer hvilken funksjonalitet som skal inn i LTE, forteller Helmers før hun understreker at de TETRA-baserte nødnettene i Europa vil være viktige for å sikre liv og verdier i mange år.

 

– Derfor er det viktig å både jobbe med fremtidens nødkommunikasjon, samtidig som man sikrer videre utvikling av den eksisterende TETRA-standarden.