AMK-sentral på Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Norges største AMK-sentral er på Nødnett

Fra 10. mai 2011 har AMK Oslo - Akershus tatt i bruk Nødnett fullt ut, både med telefoni og nytt, digitalt radiosamband (TETRA).
  • Det er fint at landets største akuttmedisinske kommunikasjonssentral nå er kommet inn i Nødnett, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon. Foto: DNK

Det er konsentrert ro i lokalet, til tross for at et ekstra stort antall personer er tilstede ved AMK Oslo - Akershus denne dagen. Vanligvis er det åtte eller ni operatører i rommet, nå er antallet omtrent doblet. Noen er der for å bidra dersom noe går galt, noen for å gi praktisk veiledning med alt det nye.I en av etasjene under sitter en rekke personer med teknisk nøkkelkompetanse klar til rask feilsøking om noe skulle gå feil.
Klokken 10 kobles systemene om. Alt har gått bra, bare noen få, små feil må rettes. Alt skjer rolig og velkoordinert.

Operasjonsleder Bjørn Eriksen, ved AMK Oslo – Akershus har rollen som transisjonssjef ved overføringen fra gammel til ny plattform. Han ser dagen som både spennende og fin.
- Vi har tatt høyde for en rekke verstefallsscenarier, og ser at det meste av det vi har jobbet med på den fronten er bortkastet. Det er vi glade for, sier Eriksen. 

Ved AMK Oslo – Akershus sitter medisinske operatører og koordinatorer overfor hverandre. De må samarbeide for at publikum skal få best mulig sikkerhet. De medisinske operatørene tar imot 113-samtalene og beslutter hvordan henvendelsen skal håndteres, mens koordinatorene har ansvar for tilgjengelige ambulanser, kaller ut ambulanse og koordinerer med de andre nødetatene. Operatørene har fått et enklere og mer intuitivt brukergrensesnitt.  Dette vil gjøre jobben med å koordinere innsatsen smidigere, og gi bedre samhandling. 

AMK Oslo - Akershus er landets største akuttmedisinske kommunikasjonssentral med 18 operatørplasser. På vanlige vakter brukes om lag ni av disse. Noen av operatørplassene brukes om det oppstår ekstra behov. Fire brukes til opplæring av nye operatører, mens to er til teknisk bruk. AMK Oslo – Akershus har et førtitalls ambulanser i tillegg til helikopter, motorsykkel og båt. 

(Tekst: Gunnel Helmers)

Fakta om Nødnett i helsesektoren

  • Sikker og god samhandlingsplattform innad i helsetjenesten og mellom nødetatene
  • Et lukket nett som er skjermet for avlytting sikrer forsvarlig formidling av sensitiv pasientinformasjon i tråd med forskrift fra myndighetene
  • Viktig trafikk kan prioriteres ved større hendelser
  • Sikkerhetsalarm med prioritet i nettet og GPS-posisjonering gir større sikkerhet når helsepersonell selv blir truet.
  • God talekvalitet, også i situasjoner med krevende bakgrunnsstøy, gir bedre kommunikasjon og økt sikkerhet.