Åpne anbudskonkurranser - radioterminaler

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Åpne anbudskonkurranser - radioterminaler

Den 1. mars 2012 publiserte DNK åpne anbudskonkurranser i forbindelse med anskaffelsen av radioterminaler for trinn 2 av Nødnett-utbyggingen.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Etter ønske fra leverandørene er fristen for å levere tilbud utsatt til 22. mai 2012.

Konkurransene omfatter 8 ulike radioterminalkategorier, bl.a. håndholdte og bilmonterte, og inkluderer også installasjon, support-tjenester, opplæring, nødvendig utsyr til programmering mv. Etter ønske fra leverandørene er fristen for å levere tilbud utsatt til 22. mai 2012.

Nytt for dette trinnet av utbyggingen er at DNK og nødetatene ønsker i inngå avtale med flere leverandører om leveranse av radioterminaler, såkalte parallelle rammeavtaler, hvor det konkurreres om mer spesifikke leveranser etter hvert som Nødnett bygges i  resten av landet.
 
DNK ser fram til å motta og evaluere tilbudene i mai.

Les utlysningsteksten her.