Brukerundersøkelsen 2019

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Brukerundersøkelsen 2019

I 2019 har DSB gjennomført en landsdekkende brukerundersøkelse blant alle Nødnetts brukere. Datamaterialet er bearbeidet og resultatet analysert. Nå kan også du lese om hvordan brukerne opplever Nødnett.

6145 Nødnettbrukere har deltatt på undersøkelsen, og respondentene representerer alle radioterminal- og kontrollromsbrukere.  Målet med undersøkelsen var å få tilbakemeldinger fra brukerne av Nødnett for å synliggjøre positive effekter av Nødnett, samt kartlegge forbedringspotensial. 

Kort oppsummering av resultatene

Kort oppsummert er den generelle tilfredsheten med Nødnett høy. Respondentene ble bedt om å vurdere påstanden Alt i alt, hvor fornøyd er du med Nødnett? Andelen respondenter som svarte at de er fornøyd eller ganske fornøyd utgjør tilsammen 86%.

Videre har Nødnett gitt tydelige gevinster for brukere og for landets befolkning. Svarene i undersøkelsen viser at forbedret kommunikajon, både internt i egen organisasjon og mellom nød- og beredskapsaktørene, er en direkte effekt av Nødnett.

For å sikre effektiv, riktig og trygg bruk av Nødnett er det viktig at alle brukere av Nødnett har nødvendig opplæring. Det er derfor positivt at flertallet av respondentene er enig/delvis enig i at de har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av Nødnett. Øvelse, repetisjon og jevnlig bruk er viktig for å opprettholde kompetanse på bruk av Nødnett. Resultatene fra undersøkelsen viser at det er mye å hente på å gjennomføre oppfriskningskurs og arrangere øvelser. Dette er et av flere forbedringspunkter å ta med i videre arbeid med Nødnett.

Brukerevaluering Nødnett 2019 finner du ved å klikke på lenken.