Data til nødetater i Belgia

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Data til nødetater i Belgia

Det belgiske ASTRID, den belgiske nødnettorganisasjonen, har laget en mellomløsning for datakommunikasjon for nødetater.
  • - – Vi så at det måtte komme løsninger for data for nødetater. Den fremtidige løsningen blir høyst sannsynlig LTE, men det ligger en ti til femten år frem i tid før markedet kan tilby LTE-løsninger som støtter nødetatenes behov for både tale og data, sier Daniël Haché, direktør for eksternkontakt i ASTRID

Daniël Haché, direktør for eksternkontakt i ASTRID forklarer:

– Vi så at det måtte komme løsninger for data for nødetater. Den fremtidige løsningen blir høyst sannsynlig LTE, men det ligger en ti til femten år frem i tid før markedet kan tilby LTE-løsninger som støtter nødetatenes behov for både tale og data. Derfor vil TETRA-nett, som er spesifisert for nødetater, nok være det gjeldende talenettverket i mange år. I mellomtiden vil man måtte finne løsninger for høyhastighetsdata i tillegg. 

– Nå er nok ikke bruken av data tatt av ennå i nødetatene, sier Haché. Den lille datatrafikken som genereres nå, kan nok stort sett håndteres av TETRA.

For TETRA er en standard som tross alt har noe dataoverføringskapasitet, selv om båndbredden er lav.  Men bruken av data for operativ bruk vokser stadig i nødetatene, og dataløsninger blir etterspurt mer og mer i årene som kommer, mener Haché.

Viktig samkjøring

Mange nødetater har kjøpt inn datakapasitet fra kommersielle leverandører. Men noen av de ulike nødetatsavdelingene som ønsker å bruke mer data er såpass små at vi regnet med at det ville bli tungt for dem selv å stå for forhandlinger og innkjøp. Derfor vil vi tilby et alternativ der ASTRID videreselger løsninger levert av kommersielle leverandører av mobilt bredbånd.

– Dersom det utvikler seg svært mange ulike lokale løsninger, for eksempel at alle politikamre har hver sin, vil det kunne bety problemer med samvirke senere, sier Haché.

En slik samkjøring er allerede gjennomfør med talenett, i og med at TETRA-nettet ASTRID er innført i Belgia i stedet for de mange, lokale løsningene som fantes før.

Nasjonal dataroaming

ASTRID sørget for å få behov og mulige løsninger utredet, og falt ned på en løsning der de vil tilby et spesielt SIM-kort som kan bruke ulike nettoperatører innen samme land, tilsvarende de mulighetene man har når man reiser utenlands med mobiltelefonen.  Politi, brann- og helsevesen vil kunne bruke en hvilken som helst av de tre nettoperatørene i Belgia, dersom det finnes tilgjengelig nett i området.  Man vil ikke være avhengig av den ene man har avtale med.

Avtalene ble underskrevet en ukes tid i forkant av konferansen Critical Communications World 2013 i Paris, og Haché regner med at løsningen kan være operativ rundt årsskiftet 2013/2014. Det skal innføres noen sikkerhetsforanstaltninger, og den største operatøren i Belgia, Belgacom, har lovet prioritet i sitt nett.

Haché understreker at løsningen vil koste noe mer enn løsningene de kommersielle leverandørene kan tilby, men til gjengjeld blir den mer robust enn om man hadde måttet forholde seg til kun én nettleverandør. 

– Det er ganske sannsynlig at et område er dekket av ett eller annet nett, avslutter Haché.