Dekningskart for Nødnett lanseres i DSBs kartverk

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Dekningskart for Nødnett lanseres i DSBs kartverk

- Det gir brukerne merverdi å kunne se dekningsforholdene i Nødnett i sammenheng med andre kartlag for samfunnssikkerhet og beredskap, sier avdelingsdirektør Sigurd Heier.
  • Utsnitt av Nødnett dekningskart som i dag lanseres i DSBs eget kartverktøy.

  • Avdelingsdirektør Sigurd Heier mener tilgang til dekningskart for Nødnett vil gi nød- og beredskapsbrukere bedre mulighet til å planlegge håndtering av ulike hendelser.

DSB lanserer i dag detaljerte dekningskart for Nødnett i sin egen kartløsning, DSB Kart.
Alle aktører med et beredskapsansvar gis nå muligheten til se dekningsforholdene i Nødnett i sammenheng med kartlag som blant annet beredskapsdistrikter, kraftlinjer, kommunegrenser, veier og områder hvor det er risiko for skred.

Bidrar til bedre planlegging

- Alle nød- og beredskapsbrukere har nytte av å vite hvor det er dekning i Nødnett for å kunne planlegge håndtering av ulike hendelser, sier Heier.

Tidligere har detaljerte dekningskart vært forbeholdt nødetatenes kontrollrom. Med denne kartløsningen vil vi nå ut til alle brukere.

- Det kan være nyttig for alle kommuner ved utarbeidelse av lokale ROS-analyser å vite hvor i deres lokalområde det er Nødnett-dekning, trekker Heier frem som et brukseksempel.

- Til våren lanserer vi en lukket versjon av denne kartløsningen som også vil vise hvor det er utfall i Nødnett. Den løsningen blir kun for Nødnett-brukere, forklarer Heier og oppfordrer beredskapsbrukere i både kommuner og fylker til å ta i bruk Nødnett.

- Nødnett bidrar til at ressursene kan styres bedre, at de finner hverandre og at de raskt får et felles situasjonsbilde, understreker Heier.

Flere typer Nødnett-dekning

Kartene viser både beregnet dekning for kjøretøybaserte radioterminaler og for håndholdte radioterminaler.

Dekningen for håndholdte terminaler er noe mindre fordi det i beregningen er tatt hensyn til at kroppen kan dempe signalene hvis radioterminalen bæres tett på kroppen og kroppen kommer mellom radioterminalen og basestasjonen.

- I mange tilfeller vil brukeren stå vendt mot basestasjonen og dekningen vil oppleves bedre enn beregnet dekning. Mange brukere har terminalen festet oppe på skulderen, et sted hvor kroppen ikke demper signalene i samme grad, forklarer Heier.

Kjøretøymonterte radioterminaler har ofte bedre antenne enn håndholdte terminaler, samt at de er montert på tak av kjøretøy. Signalforholdet blir dermed bedre.
Dekningsgraden i Nødnett er beregnet av DSB til å være 86 % av landarealet på fastlands-Norge når det benyttes samme beregningsmetode som kommersielle mobiloperatører.

Muligheter for å kommunisere uten fast dekning

- Vi må aldri glemme at det er viktig å ha en plan B hvis brukerne opplever å være et sted det ikke er dekning i Nødnett, understreker Heier.

Han minner om at det er mulig å kommunisere i områder med begrenset eller ingen dekning. Det er da nødvendig å etablere utvidet dekning ved bruk av gateway eller repeater, eller kommunisere i direktemodus tilsvarende som i en walkie talkie.

Nødnett dekningskart