DNK typegodkjenner alle radioterminaler i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

DNK typegodkjenner alle radioterminaler i Nødnett

DNK ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett, slik at alle brukere kan finne et produkt som samsvarer med sine spesielle behov.
  • Fra systemtesting av utstyr som skal brukes i helikoptre.

Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett. Dette er viktig for å sikre at terminalen oppfyller tekniske krav, har riktig basisfunksjonalitet og at den fungerer godt i nettet. Typegodkjenningen reduserer risiko for brukerne.
 
DNK kontrollerer hvilke radioterminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.