Erfaringer fra Barents Rescue 2019

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Erfaringer fra Barents Rescue 2019

Årets Barents Rescue-øvelse er vel gjennomført, og et variert program utfordret aktører på både operativt og strategisk nivå.
  • Ofoten Brann deltok for første gang på Barents Rescue i år. De forteller at samband og samvirke fungerte godt, og at øvelsen gir et godt grunnlag for videre utvikling av kompetanse og trening.

Totalt deltok rundt 350 fagpersoner fra fire land på øvelsen. Deltagerne fra Norge kom fra Nordland, Tromsø og Finnmark, som alle inngår i Barentsregionen. Programmet besto av opplæring, kurs, praktisk trening, feltøvelser, seminarer og workshops. Gjennom uken var det et overordnet fokus på samvirke mellom blålysaktører, robust kommunikasjon mellom brukere av TETRA, alarmering og varslingsrutiner, arbeid i grenseområdene og vertslandsstøtte.

Kritiske scenarioer utfordret deltagerne

Nødnett-brukere i Barentsregionen har til stadighet behov for å samarbeide med sine motparter i nabolandene. Det så vi blant annet under skogbrannene som herjet sommeren 2018. Slike krevende nødsituasjoner viser at det er svært viktig å øve på å motta, tolke og håndtere forespørsler om assistanse på tvers av landegrensene. Dette for å kunne skape en felles situasjonsforståelse, og etablere og opprettholde kommunikasjon og samvirke gjennom krisehåndteringen.

En rekke varierte og aktuelle scenarioer ble utspilt på årets øvelse. Fellesnevneren var at svenske redningsmannskaper trengte støtte i arbeidet, og at de som en følge av dette benyttet seg av Barentsavtalen. Hendelser som jordskred, trafikkulykker og eksplosjon i tankbil krevde samarbeid mellom ressurser fra vertslandet, Norge, Finland og Russland.

Her kan du se film fra øvelsen. Filmen har deltagerfokus og viser en betydelig bredde i både håndterte scenarioer og involverte nød- og beredskapsaktører. Dette er en god illustrasjon på hvordan samhandling foregår i praksis:

Grenseoverskridende kommunikasjon

Et viktig aspekt av øvelsen var treveissammenkoblingen av Finlands, Sveriges og Norges nasjonale nødnett (FINOSE). Dette sikret at nød- og beredskapsaktørene kunne snakke med hverandre med sine egne radioterminaler gjennom hele øvelsen. Følg linken for å lese mer om nordisk nødnett-samarbeid.

Ofoten Brann IKS deltok på Barents Rescue for første gang i år. De har samarbeidsavtale med Kiruna Redningstjeneste og drar nytte av felles talegrupper: - For oss som er relativt jevnlig over grensen har dette stor betydning for vår kommunikasjon med svenskene. Dette gjelder på alle nivåer, melder Ofoten Brann. Under øvelsen erfarte de at sambandet og sammenkoblingen fungerte veldig bra. Et læringspunkt de bemerker er at de gjerne skulle hatt nasjonal sambandsorganisering, og testet utvarsling fra egen nødmeldesentral som en del av øvelsen.

Faglig innhold og gode samtaler

Under øvelsen ble det også avholdt workshops og seminarer. Avdelingsdirektør i DSB, Sigurd Heier, deltok på seminar om grenseoverskridende kommunikasjon. Dette seminaret var fullsatt, og fikk belyst noe svært viktig: Selv om de tekniske løsningene for grenseoverskridende kommunikasjon er på plass, lansert og kompatible, er det fortsatt behov for å samkjøre rutiner, metoder og kommunikasjon. Det må skapes kultur for samarbeid. - Dette er en pågående prosess som omfavner et stort spekter av aktører og organisasjoner. Vi fortsetter å jobbe for at samvirke skal være en selvfølge og en rutine på lokalt, så vel som regionalt nivå, forklarer Heier. - Det blir viktig å ha fokus fremover, og sikre at brukerne får den oppfølgingen de trenger.

Ofoten Brann IKS understreker det samme behovet, inkludert fokus på sambandssikkerhet og rutiner for bruk og ivaretakelse av sambandet. De mener dette med fordel kan være på programmet for fremtidige Barents Rescue-øvelser.  Som svar på spørsmål om hva som skal til for å optmere bruken av grenseoverskridende nødkommunikasjon er svaret kort, enkelt, og i tråd med DSBs egne erfaringer: - Brukerkurs og øvelser får man aldri nok av.

Evaluering og læringspunkter

Arrangører og deltagere er fornøyde med øvelsen og har gjort seg verdifulle erfaringer. Både nasjonal (svensk) og internasjonal evaluering av øvelsen er i gang, hvilket vil gi underlag for videre utvikling. DSBs hovedmål for Barents Rescue 2019 var lansering av FINOSE og testing av felles talegrupper. Dette fungerte bra, og er et godt grunnlag og utgangspunkt for videre arbeid.