Realiserer gevinstene i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Realiserer gevinstene i Nødnett

21. oktober tok 110-sentralen i Bodø offisielt i bruk Nødnett, som eneste 110-sentral uten kontrollromsløsningen på plass. På den måten får de realisert gevinstene i nettet så tidlig som mulig.
  • Vaktleder på 110-sentralen, Svein Arne Sørensen, sender melding ut til brannsatsjonene i regionen om at Nødnett nå offisielt er tatt i bruk. Foto:DNK

  • Under onsdagens markering var flere fra prosjektgruppa samlet. Fra venstre: Sindre Andreassen (DSB), Karl Preiss (Motorola), Trond Hundstad (BDO), Sturla Roti (regional prosjektleder Nødnett), Kjell Ivar Carlsen (IT ansvarlig/tekniker 110-sentralen), Geir Jahresengene (DSB), Harald Gulbrandsen (DSB) og Dag-Erik Lauritzen (DNK).

  • Leder ved 110-sentralen i Bodø, Ronny Langfjord og Sturla Roti, regional prosjektleder for Nødnett.

Tidlig neste år flytter brannvesenet og 110-sentralen i Bodø inn i nye lokaler. Det brukes derfor ikke tid eller ressurser på å implementere nytt kontrollrom i de nåværende lokalene. Ettersom Nødnett er klart til bruk i regionen, ble det tidligere i år ble besluttet at brannvesen tilhørende Bodø-sentralen, skulle ta i bruk sine nødnettradioer, selv om 110-sentralen ikke har gått i skarp drift med nødnettutstyret til kontrollrommet (ICCS og VISION).

− Nødnett gir oss bedre dekning og et viktig verktøy for samhandlingen med de andre etatene. Gevinsten ved å ta det i bruk før kontrollrommet er på plass, anser vi som større enn ulempene, understreker Ronny Langfjord, leder ved 110-sentralen.

Samhandler på Nødnett

I overgangsperioden vil brannmannskapet kunne kommunisere med hverandre, og samhandle med de andre etatene med sine nødnettradioer. Kommunikasjonen med 110-sentralen vil også foregå via Nødnett. Nødsentralen er utstyrt med de samme nødnettradioene som er montert i brannbilene.

− Slik det fungerer nå, skjer utkall av brann- og redningsmannskap over det gamle sambandet. På slutten av utkallet får mannskapet beskjed om å sende bekreftelse via Nødnett. Deretter foregår alt på Nødnett, forklarer Langfjord.

Vil ikke hale ut tiden

14. oktober tok Salten politidistrikt og AMK Helgeland i bruk Nødnett. Uka før gikk Troms politidistrikt live. De neste ukene vil også 110-sentralene i Troms og Finnmark koble seg på.

− Vi ønsker å få realisert gevinstene av Nødnett så tidlig som mulig. Det er flere i distriktet som kobler seg på i løpet av 2015, og vi ønsker ikke å dra ut tiden, forteller Langfjord.

Mye av det sambandsutstyret som finnes i kommunene er utslitt, og der er vanskelig å få tak i reservedeler.

− Ved ta i bruk Nødnett nå, unngår vi å måtte investere i et system som er på vei ut, legger Langfjord til.

Totalt 50 kommuner i Nordland og de sørlige delene av Troms er en del av varslingsområdet til 110-sentralen i Bodø. Det utgjør til sammen 35 brannvesen og over 70 brannstasjoner. 1500 mannskap har fått opplæring i Nødnett.

Roser de lokale prosjektlederne

Sturla Roti er regional prosjektleder for innføring av Nødnett. Han understreker i likhet med Langfjord viktigheten av å ta nettet i bruk så tidlig som mulig for å styrke beredskapen i regionen. Han roser samtidig de lokale prosjektlederne.

− I kommunene har stemningen vært positiv til å ta Nødnett i bruk. De 28 lokale prosjektlederne har gjort en kjempe jobb. De har bistått med opplæring og implementering, og skal ha en stor del av æren for at vi er der vi er i dag, understreker Roti.  

− Nå som vi er koblet på Nødnett, skal vi følge opp brannvesenet og 110-sentralen, og passe på at de etterlever det regionale og nasjonale sambandsreglementet. Vi jobbe med å få på plass det tekniske utstyret på den nye brannstasjonen, og samtidig ha opplæring med opperatørene i ICCS og VISION, avslutter Roti. 

I uke 17 har 110-sentralen gått i skarp drift med nødnettleveransen til kontrollrommet.