Sikrer infrastruktur til Nødnett i tunneler

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Sikrer infrastruktur til Nødnett i tunneler

Over 300 av landets veitunneler har fått eller skal få Nødnett. Som tunneleier på riksveiene har Statens vegvesen ansvaret for at nødvendig infrastruktur er på plass før Nødnettutstyret kan installeres.
  • Testing av Nødnett i Lærdalstunnelen. Foto: Christian Blom, DNK

− Flere tunneler har allerede tilgjengelig infrastruktur. Utfordringene og de største kostnadene knytter seg til tunneler der denne infrastrukturen er manglende eller må oppgraderes, forteller sjefingeniør i Vegdirektoratet Dag Vidar Torget.

 

Testing og bedre teknologi senker kostnadene

Ventilasjon, strøm, strålekabler, fiber, antennemaster og teknisk rom er noe av det som må være tilgjengelig før Nødnettutstyret kan monteres. Torget anslår at jobben knyttet direkte til Nødnettutbyggingen utgjør mellom 300 og 500 millioner kroner. Samtidig understreker han at det er spart mye på bedre teknologi, og testing av Nødnettutstyret i samarbeid med DNK og Motorola.

 

− I forbindelse med etablering av Nødnettdekning i Lærdalstunnelen, kunne vi etter flere tester redusere antall tekniske rom fra elleve til fem. Det er ofte de tekniske rommene som skaper de største utfordringene og kostnadene. Er det ikke plass i tunnelen, må vi lage plass.

 

I følget Torget ligger kostnadene knyttet til hvert nye tekniske rom på 3-4 millioner kroner. 

 

− Vi jobbet ut fra et systemparameter som sa at det ikke kunne være mer enn 1600 meter mellom to tekniske rom. I samarbeid med DNK og Motorola viste testene vi gjorde i tunnelen at avstanden kunne være opp til 2500 meter.

 

Dette skyldes blant annet bedre teknologi.

 

− Strålekablene som installeres er spesielt tilpasset Nødnett. I Lærdalstunnelen er den lengste avstanden mellom to tekniske rom 2200 meter. Strålekablene mater de tekniske rommene fra begge sider. Det betyr at om strålekabelen skulle ryke, vil det allikevel være dekning i tunnelen, presiserer Torget.  Erfaringer og målinger etter branner i Oslofjordtunnelen og den siste brannen i Gudvangatunnelen viser at dette fungerer.

 

Planlegging i samarbeid med leverandøren

Hvilke utbedringer som må gjøres i forbindelse med infrastrukturen avgjøres delvis i samarbeid med DNK og utstyrsleverandør Motorola.

 

− Det gjelder både i tunneler som skal oppgraderes og i forbindelse med planlegging og utbygging av nye tunneler, forteller Torget.

 

− Vi leverer en skisse over tunnelen som viser plassering av tekniske rom og eksisterende antennemast. Motorola utarbeider et detaljert Nødnettdesign for tunnelen og angir hva som kreves av infrastruktur. Det har vært et meget godt samarbeid med DNK og Motorola.

 

Nødnett er én av mange sikkerhetstiltak

Nødnett er én av mange tiltak som bidrar til økt sikkerhet i Norske tunneler. Innen 2019 skal Statens vegvesen ha utbedret over 200 av landets tunneler i tråd med EUs tunneldirektiv og Tunnelsikkerhetsforskriften.

 

− Dette inkluderer blant annet bedre ventilasjon og belysning. Merking av nødutganger og nytt slukkeutstyr. Nødkommunikasjon med direkte kontakt til vegtrafikksentralene og sikringssystemer slik at tunneler kan stenges under brann og ved ulykker, forklarer Torget.

 

Etablerer Nødnett i alle nye tunneler over 500m

I Nødnettprosjektet bygges det Nødnettdekning i veitunneler som allerede har samband fra en eller flere av nødetatene. I tillegg etableres det dekning i tunneler som er over 500m og med en årsdøgntrafikk på over 5000 biler. Tunneler uten eksisterende infrastruktur, eller tunneler bygget etter 2006 omfattes ikke av Nødnettprosjektet og bekostes av SVV.  


− Statens vegvesen etablerer Nødnett i alle nye tunneler over 500 m uansett årsdøgntrafikk, understreker Torget.