Etterevaluering av Nødnettprosjektet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Etterevaluering av Nødnettprosjektet

I årets første nyhetsbrev fra Concept-programmet kan du lese om gjennomført etterevaluering av Nødnett-prosjektet.

Evalueringen er foretatt av Agenda Kaupang. Prosjektet er evaluert etter seks kriterier: Produktivitet, måloppnåelse, relevans, levedyktighet, samfunnsøkonomisk analyse og andre virkninger. I rapporten belyses flere viktige læringspunkter.

Rapporten trekker blant annet frem nødnetteffekten som prosjektets kanskje viktigste gevinst. Nødnetteffekten må ivaretas, også ved overgangen til nytt nødnett. I rapporten kan du lese at "en rekke informanter viser til at man har fått til bedre samvirke og samarbeid som følge av Nødnett. Dette er den såkalte «nødnetteffekten», som mange mener har vært med på å transformere beredskapsarbeidet i Norge".

Etterevalueringen er omtalt og oppsummert her.

Concept-programmet er Finansdepartementets forskningssatsing som er etablert for å bidra til fornuftig valg av prosjektkonsept og økt nytte av offentlige investeringer.