Fagdag om samvirke for Vest PD

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fagdag om samvirke for Vest PD

Ca. 100 deltagere var samlet på Scandic Ørnen i Bergen 26. november 2019.
  • Hva er samvirke? Her forklart av underbrannmester med 16 års erfaring. Bildet er hentet fra DSBs velkomstpresentasjon.

Tema for fagdagen i Vest PD var som tidligere fagdager, nemlig samvirke over Nødnett. Med deltagere fra nødetatene (brann, politi og helse), kommuner, kraftselskap, frivillige, HRS, Statens vegvesen og andre offentlige etater, samt private aktører, var salen fylt med et bredt spekter av Nødnetts ulike brukergrupper.

Fagdag om samvirke over Nødnett er en unik møteplass for de som bruker Nødnett på tvers av egne fagfelt. Dette er særlig nyttig for å gi de ulike aktørene mulighet til å komme i kontakt med hverandre.

De ulike temaene for fagdagen ble ivaretatt av Politidirektoratet, Fylkesmannen i Vestland, Hovedredningssentralen, BKK, representanter fra de ulike nødmeldesentralene (110, 112 og 113), Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) og DSB. Av temaer kan sambandsreglement, samvirke mellom ulike aktører, erfaringer med Nødnett, og kapasitet og muligheter i Nødnett nevnes. Det var også rom for spørsmål fra salen, og det ble stilt gode spørsmål fra deltagerne – både i plenum og på DSBs stand.

Presentasjoner fra arrangementet finner du her: