Fagdag om samvirke over Nødnett i Sør-Øst politidistrikt

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fagdag om samvirke over Nødnett i Sør-Øst politidistrikt

120 deltakere fra ulike nød- og beredskapsaktører i Sør-Øst politidistrikt var samlet i Kongsberg for fagdag Nødnett, torsdag 5. september 2019.

Hensikten med dagen var å fokusere på samhandling i politidistriktet generelt, og samvirke i Nødnett spesielt.

Fagdagen i Kongsberg hadde samme format og innlegg som tilsvarende samlinger tidligere i år. Det er viktig at Norges nød- og beredskapsaktører har felles forståelse av felles sambandsreglement og samhandlingsprosedyrer, og at det er bevissthet omkring bruk av Nødnett, kapasitet i Nødnett og forbedringsmuligheter for samarbeid. Disse temaene ble belyst av Nødetatenes operasjonssentraler, HRS, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Luftambulansen og DSB.

Fagdagene er viktige for å sikre informasjonsflyt til brukerne, men fungerer også som møteplasser hvor kunnskapsdeling mellom nød- og beredskapsaktørene står sentralt. Sør-Øst er et meget stort distrikt som strekker seg over 3 fylker og 48 kommuner fra Hemsedal i nord, til Kragerø i sør. Avstandene og ikke minst topografien gjør godt samarbeid og gode kommunikasjonsverktøy spesielt viktig. 

Fagdagen ble arrangert av DSB i samarbeid med 110, 112 og 113 i Sør-Øst politidistrikt.

Neste fagdag holdes på Scandic Hotell Hell for Trøndelag politidistrikt 19. november. Kommende fagdager er planlagt for distrikt Vest 26. november i Bergen, Troms 4. desember i Tromsø og Oslo 12. desember.