Fagdagserie om samvirke er rundet av

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fagdagserie om samvirke er rundet av

I løpet av 2018 og 2019 har DSB avholdt fagdager om samvirke over Nødnett i samtlige av landets politidistrikt. Fagdagene er arrangert i samarbeid med distriktenes 110, 112 og 113.
  • Det er svært mange ulike brukere av Nødnett i Oslo Politidistrikt, og mange var representert på fagdag i Oslo forrige uke.

  • I pausene kunne deltagerne besøke DSBs stand som var utstyrt med utvalgte radioterminaler. Det var også stor interesse for demo av vår e-læringssimulator for radioterminal.

  • FORF var representert og Eirik Stenhaug snakket om Norske Redningshunder, og deres erfaring med bruk av Nødnett.

Fagdagserien godt mottatt

Hensikten med fagdagene har vært å forbedre kommunikasjon internt og på tvers av nød- og beredskapsaktører som samarbeider under hendelser. I forrige uke gikk siste fagdag i serien av stabelen. Denne gangen representerte de omkring 90 deltagerne om lag 35 ulike nød- og beredskapsaktører. Dette betyr at over 1000 deltagere har vært med på fagdag om samvirke over Nødnett i sine respektive politidistrikt de siste to årene.

- Det er selvfølgelig veldig viktig for oss å dele informasjon med brukerne våre, men like viktig er det at de får møtt hverandre, snakket sammen, delt erfaringer og etablert en forståelse av den totale nød- og beredskapsfamilien. Til syvende og sist er det dette som fremmer samvirke over Nødnett, sier Sigurd Heier, avdelingsleder i DSB.

Siste fagdag ble holdt for Oslo PD

Felles sambandsreglement, samhandlingsprosedyrer, bruk av Nødnett og forbedringsmuligheter ved samarbeid har vært gjennomgående temaer på de avholdte fagdagene. Samtidig har alle fagdagene blitt tilpasset lokale forhold, utfordringer og muligheter. Det har også vært fokus på brukererfaringer.

På fagdagen i Oslo sist uke fortalte John Sverre Fæste Dahl fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark om deres erfaringer med bruk av Nødnett. Dahl understrekte viktigheten av å øve for å utvikle prosedyre og for å senke terskelen for å ta i bruk terminalene. - Det er viktig å øve for å avdekke hvor vi treffer hverandre og ikke treffer hverandre, forteller han.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark var pilot for Nødnett for tilleggsbrukere i 2016. I dag har alle kommunene i Vestfold og 8 av Telemarks kommuner anskaffet radioterminaler. Disse benyttes blant annet av kommunenes kriseledelse, kommuneoverlege og teknisk avdeling. Målet er å kunne bruke Nødnett som et alternativt samband til samordning av regionale hendelser. For å oppnå dette ønsker de tettere samarbeid mellom Nødnetts primærbrukerne og tilleggsbrukerne.

Eirik Stenhaug fra Norske Redningshunder fortalte om deres bruk av Nødnett og om Nødnett som et løft for den frivillige redningstjenesten og ikke minst for de som skal reddes. Han poengterte at samvirke er helt avgjørende for vellykkede søk- og redningsaksjoner.

Mye å glede seg til i året som kommer

Fagdagsserien om samvirke har bidratt til å øke bevissthet omkring samvirke internt og på tvers av organisasjoner. Samvirke er et tema som også vil være viktig i det videre.  

- Fagdagene har blitt svært godt mottatt, og alle de positive tilbakemeldingene viser et godt læringsutbytte blant deltagerne. Vi ser frem til 2020, og er allerede i gang med planlegging av nye fagdager og spennende aktiviteter som setter brukerne og brukerbehovene i fokus, forteller Matilde Brown Megård, seksjonsleder i DSB.

All informasjon om aktiviteter i 2020 vil publiseres på nødnett.no.