FORF landsdekkende på Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

FORF landsdekkende på Nødnett

Med nærmere 5900 terminaler er redningstjenestene i paraplyorganisasjonen Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) nå på Nødnett i hele landet.
  • I alt 7 store frivillige organisasjoner i redningstjenesten er samlet under FORF, og flere tusen er nå sluttbrukere i Nødnett. Foto:Norsk Folkehjelp

− En bred utnyttelse av Nødnett vært et hovedmål for Nødnettprosjektet helt fra begynnelsen av. At de frivillige organisasjonene i FORF er i skrap drift på Nødnett over hele landet bidrar til økt beredskap og styrket samhandling mellom beredskapsaktørene i Norge, understreker direktør i DNK, Tor Helge Lyngstøl. 

Ville ikke vært en like stor ressurs uten Nødnett

I Stortingets beslutning fra 2011 om landsdekkende utbygging av Nødnett, ble viktigheten av at andre organisasjoner enn nødetatene også skal få mulighet til å ta i bruk Nødnett understreket.

− En stund var vi litt usikre på om vi i det hele tatt fikk bli en del av Nødnettprosjektet, men vi er både blitt sett og hørt, og tatt på alvor som en viktig redningsressurs. Det er en stor glede for oss at vi nå kan si at vi er landsdekkende på Nødnett, forteller Odd Kulø, styreleder i FORF.

Han mener de frivillige redningstjenestene ikke ville vært en like stor ressurs om de hadde blitt stående uten det nye sambandet.

− Nødnett har en betydelig verdi for vårt arbeid. Nå kan vi samvirke med viktige redningstjenester og nødetatene på vei til og under en hendelse. Vi har direkte kontakt med politi og Hovedredningssentralen og kobles inn på et tidligere tidspunkt enn tidligere. På den måten kan kan vi være på plass med våre ressurser raskere.  

− Nødnett er et løft for den frivillige redningstjenesten, og ikke minst et løft for de som skal reddes. Uten Nødnett ville vi ikke vært en like stor ressurs.

Feiret med Nødnett-kake

Som seg hør og bør ble markeringen av landsdekkende Nødnett for de frivillige redningstjenestene feiret med kake under FORFs årlige seminar tidligere denne måneden. Over 200 frivillige og andre aktører i redningstjenesten var samlet på Gardemoen.  

− Kaka smakte godt den, kan en fornøyd Kulø konstatere.