Første finsk-norske samtale i Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Første finsk-norske samtale i Nødnett

I dag ble den første gruppesamtalen mellom det finske og det norske nødnettet foretatt.
  • Tor Helge Lyngstøl deltar på den første gruppesamtalen mellom finske Virve og norske Nødnett. Bilde: Laura Svenheim/DSB

  • Jarmo Vinkvist og Nina Myren starter den første samtalen over Virve og Nødnett. Bilde: Erillisverkot

Arbeidet med å koble sammen de to nasjonale nettene er et samarbeid mellom norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og finske Erillisverkot.

Begivenheten ble markert i Helsinki, hvor Finlands 100 år som selvstendig stat også markeres denne uken. I gruppesamtalen deltok Jarmo Vinkvist (Erillisverkot) og Nina Myren (DSB) fra Helsinki, Tor Helge Lyngstøl (DSB) fra Oslo og Marko Tervo (Helse) fra Oulu.

– En viktig milepæl er nådd i arbeidet for grenseoverskridende kommunikasjon mellom våre to land, forteller fungerende avdelingsdirektør i DSB, Nina Myren.

– Dette arbeidet viser at nasjonale nødnett ikke lenger trenger å være isolerte og at kommunikasjon mellom nødetatene ikke trenger å stoppe ved grensen, fortsetter Myren. 

Nordisk samarbeid 

– Vi har tidligere erfaring fra et tilsvarende samarbeid med svenske Myndigheten fõr samhällsskydd och beredskap og er stolte av å kunne bidra til økt beredskap i Norden ved å tilrettelegge for grenseoverskridende kommunikasjon, sier Myren.

Som de første i verden koblet Norge og Sverige sammen sine nasjonale nødnett i 2016 og i mars 2017 ble tjenesten Bruk i Sverige (åpner i nytt vindu) lansert for Nødnetts brukere. Tjenesten gjør det mulig for norske og svenske nødetater å samvirke i felles talegrupper, samt å sende meldinger og gjøre individanrop.

Tjenesten som muliggjør kommunikasjon over grensen mellom Finland og Norge vil etter planen lanseres sent i 2018.

Det arbeides også med å koble sammen de svenske og finske nødnettene.

Brukerne involveres

– Vi lært at sammenkobling ikke bare handler om det tekniske, men at det samtidig involverer justering av rutiner og prosedyrer mellom nødetatene i begge land, forteller Myren. – Derfor er vi opptatt av å involvere brukerne på et tidlig tidspunkt, sier Myren.

I september ble det første samlingen mellom finske Virve-brukere og norske Nødnett-brukere gjennomført.