Fylkesmannen på Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Fylkesmannen på Nødnett

Fylkesmannen i Østfold anbefaler at Nødnett som sambandsløsning for fylkesmennene, kommunene og regionale beredskapsaktører løftes opp som et nasjonalt grep for å bedre den sivile beredskapen.
  • Nødetatene i Østfold var blandt de første som tok i bruk Nødnett. Her fra åpningen i 2010. Foto:DNK

Det kommer frem i sluttrapporten for prosjektet «Fylkesmannen på Nødnett».

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), kommunene i Mosseregionen og lokale og regionale beredskapsaktører. Formålet har vært å se på mulighetene for at Nødnett under regionale kriser kan fungere som krise-/reservesamband for kommunikasjonen mellom Fylkesmannen og andre myndigheter som i dag ikke er brukere av Nødnett.

I prosjektperioden fra juni 2014 til juni 2015 har det har vært gjennomført rutinemessige radioprøver og en større beredskapsøvelse for deltakerne i prosjektet. DNK har stilt Nødnetterminaler til disposisjon og stått for opplæring av brukerne. 

Nødnetts egenskaper passer godt til formålet

Erfaringene fra prosjektdeltakerne er positive, og kommunene uttrykker ønske om å ta i bruk Nødnett til det formålet som er testet ut. Muligheten for både gruppesamtaler og individuelle samtaler, samt driftsrobusthet og lukket nett er noen av egenskapene ved Nødnett som løftes fram i rapporten. Samtidig legges det vekt på at viktige beredskapsaktører allerede er avanserte brukere av nødnett.

Under forutsetning av at fylkesmennenes Nødnettbruk organiseres, forvaltes og finansieres sentralt, er altså anbefalingen fra Fylkesmannen i Østfold at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og DNK ser på mulighetene for at fylkesmennene, kommunene og regionale beredskapsaktører kan ta i bruk Nødnett.