Har målt innendørsdekning i 100 bygg

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Har målt innendørsdekning i 100 bygg

Fra desember 2012 til april 2013 har DNK målt innendørsdekning i Nødnett i 100 bygg i Oslo-området.
  • John Eeg fra DNK sjekker dekningen på Strømmen Storsenter Foto: Ronny Solli/DNK

 – Når vi har valgt lokaler har vi sett spesielt etter bygg med mange mennesker, understreker overingeniør Ronny Solli. – Vi målte blant annet i kjøpesentre, kinoer, museer og andre kulturbygg, samferdselsknutepunkter, og viktige offentlige bygg.
Solli forklarer at undersøkelsene er todelt. - Vi sjekker innendørs, både over og under bakkenivå.

Legger vekt på brukeropplevelsene

Det er den brukeropplevde dekningen som er målt. Det vil si at de går inn i utvalgte bygg med nødnetterminal, og sjekker om de har tilstrekkelig dekning til at de kan prate.

Det måles også på steder der det er vanskelig å oppnå dekning for mobilnett, som for eksempel i kjellere under bakkeplan, og de har også med seg mobiltelefon for å kunne sammenligne Nødnett og mobilnett.

Konklusjonen

Målingene viser at dekningen innendørs er god. Med den signalstyrken som radionettet er bygget ut med i første trinn viser målingene at vi har god innendørs dekning i de aller fleste bygg.

Hovedtallene:

- Fra 2.etasje og oppover er det full dekning i alle bygg som er målt.

- I 1.etasje er det full dekning i 87 % av byggene. Av de 13 % av byggene som ikke har full dekning er det stort sett bare et lite område, mindre enn 10% av etasjen,  som ikke har dekning. 

- I kjelleretasjen er det full dekning i 65 % av byggene. I de resterende 35 % uten full dekning i kjelleren er det også her som oftest snakk om et mindre område. Disse områdene er ofte tidligere tilfluktsrom som brukes til andre formål som lager, trimrom o.l.

En milepæl

Strømmen storsenter var bygg nummer 100, og da de siste notatene var ført var målet nådd. Både Ronny Solli og John Eeg som var med på de siste målingene sier at de er positivt overrasket over dekningen. Spesielt under bakkenivå. De forteller videre at det har tatt sin tid å få tak i gode plantegninger og finne riktige kontaktpersoner i de mange byggene, men generelt har folk vært engasjert, behjelpelige og opptatt av det arbeidet de gjør.