Hedmark først ute

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Hedmark politidistrikt først ute i andre byggetrinn

Onsdag 13.juni tok det første av mange kontrollrom i andre utbyggingstrinn sitt nye nødnettutstyr i bruk. For operasjonssentralen på Hamar var dette første steg i politiets totrinns-prosess i innføringen av Nødnett.
  • Konstituert politimester Kjell Kristian Ukkelberg er godt fornøyd med at Hedmark er første distrikt som tar i bruk ICCS i nødnettets andre byggetrinn Foto: DNK

Den neste store milepælen for Hedmark politidistrikt er å gå i skarp drift på TETRA-nettet når dette er ferdig utbygget i området (etter planen sommeren 2013).
 
Utbyggingen av Nødnett er delt inn i 6 faser. Fase 0 (Oslo-området) er allerede i operativ drift. Hedmark og Oppland fylker utgjør fase 1 som etter planen skal være i drift i 2013. Resten av landet følger deretter fortløpende.