Hovedredningssentralen på Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Hovedredningssentralen på Nødnett

Som operativt ansvarlig ved søk- og redningsaksjoner i Norge samvirker Hovedredningssentralen (HRS) med nødetatene og andre aktører i beredskaps-Norge. Det er derfor et naturlig steg at de nå har tatt i bruk Nødnett.
  • HRS Nord tok i bruk Nødnett 19.januar. Tone Vangen, politimester i Nordland, foretok den offisielle åpningen. Foto: DNK.

Gjør samhandling enklere

− Med Nødnett får vi helt andre muligheter for å kommunisere med de vi samarbeider med, forteller Bent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør ved HRS Nord-Norge.

HRS har to operasjonssentraler; HRS Sør på Sola ved Stavanger og HRS Nord i Bodø. Ansvarsområdet mellom de to sentralene deles på grensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag fylke.

HRS Nord tok i bruk Nødnett 19.januar, mens HRS Sør hadde oppstart en uke tidligere, 12.januar. Som de første utenfor nødetatene har HRS tatt i bruk Nødnett-utstyr på sine operasjonssentraler.

− Spesielt radiokommunikasjon med nødetatene blir mye enklere, men også mulighet for kommunikasjon med helikoptre og tilkobling av maritime kanaler gjør det enklere å samhandle med de andre aktørene, sier Jamtli.

− Det nye utstyret er en modernisering av det vi har nå, sier Jamtli. – Det åpner for at vi i større grad kan støtte hverandre på tvers av sentralene, uten at det merkes eller påvirker de vi samarbeider med.

Økt beredskap

– Bred bruk av Nødnett gir bedre beredskap, og vi er glade for at Hovedredningssentralene nå er på Nødnett, sier avdelingsdirektør i DNK, Nina Myren. 

Også Redningsselskapet har hatt offisiell Nødnett-åpning i januar. De har tatt i bruk Nødnett på alle redningsskøytene. 

Som et felles landsdekkende nett gir Nødnett nye muligheter for informasjonsdeling og samhandling på tvers av geografiske og organisatoriske grenser.

− Ulike kriser krever ulike aktører. Om organisasjoner og myndigheter med viktige beredskapsroller blir stående utenfor Nødnett vil det kunne svekke beredskapen, mener Myren. 

DNK jobber derfor aktivt for at flere brukere med nød- og beredskapsansvar skal ta i bruk Nødnett.

Les mer om hvordan bli bruker av Nødnett.