Informasjon til brukere av Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Informasjon til brukere av Nødnett

Det aller viktigste for oss er å sikre samfunnskritiske funksjoner.
  • Foto: Fredrik Naumann

Til alle Nødnett-brukere,

Vi eier, drifter og forvalter kritisk infrastruktur, og vår førsteprioritet er alltid at dere som nød- og beredskapsaktører skal ha velfungerende, sikre og robuste kommunikasjonsmåter, både internt i deres organisasjoner og på tvers ved samvirke. I en tid hvor dere er under ekstra belastning er det viktigere enn noen gang at vi sikrer oppetid i Nødnett og at driftsorganisasjonene kan håndtere situasjonen – også når den utvikler seg.

Vi har kontinuerlig dialog med samarbeidspartnere og leverandører, og har fokus på å sikre en felles situasjonsforståelse og felles situasjonshåndtering.

Vi tilpasser oss situasjonen løpende, og omprioriterer oppgaver kontinuerlig og etter behov. I den forbindelse har vi avlyst en rekke arrangementer, inkludert Nødnettdagene 2020. All kursvirksomhet planlagt for våren 2020 er avlyst. Kursene planlagt for høsten 2020 skal etter planen gjennomføres. Følg med på nødnett.no for eventuelle endringer i kurs- og arrangementskalenderen.

Når det er sagt har vi fortsatt brukerne i fokus, og vet at mange har et særlig behov for informasjon, innføring, oppfriskning og/eller støtte til bruk av Nødnett. Vi arbeider derfor med å etablere ekstra tilbud for online støtte og e-læringskurs for å dekke umiddelbare behov. Informasjon om dette kommer så snart det er på plass.

Noen spørsmål om det overstående? Ta kontakt med oss. 

Takk for innsatsen som legges ned hver eneste dag – både i hverdag og i krise.