Informasjonsmøte om Nødnett i Agder

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Informasjonsmøte om Nødnett i Agder

Flere brukere i Nødnett kan bidra til å styrke beredskapen gjennom forenklet samarbeid og kommunikasjon. DNK og Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder inviterer nå potensielle nye brukere til et informasjonsmøte om Nødnett.
  • Her er representanter for ulike organisasjoner som oppfyller kriterinene og har tatt Nødnett i bruk. Fv. Redningsselskapet, Norsk Folkehjelp, Hafslund, NSB og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Foto: Olav Heggø

Nødnett er det landsdekkende radiosambandet for de tre nødetatene brann, politi og helse, og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

- Vi har satt i gang et løft for at prioriterte samvirkeaktører i hele landet skal kunne ta i bruk Nødnett i løpet av 2018, forteller avdelingsdirektør i DNK Nina Myren.  - Dette kan bidra til å styrke beredskapen og unngå eventuell mangelfull kommunikasjon i det daglige og ved større hendelser, sier Myren.

DNK startet arbeidet i 2016 gjennom et pilotprosjekt i samarbeid med fylkesmannen i Vestfold og Sogn og Fjordane.

-Nå står altså Agderfylkene for tur, men aktuelle aktører i resten av landet vil også få tilsvarende mulighet, forsikrer Myren.

Aktører i Aust- og Vest- Agder som samarbeider med nødetatene eller har et definert ansvar for beredskap har er velkomne på møtet. Eksempelvis kommunale representanter for helse og tekniske tjenester, veientreprenører som ivaretar vei- eller brøyteberedskap og industrivernpliktige bedrifter. Les om hvilke virksomheter som kan søke om å bli brukere av Nødnett.

Om informasjonsmøtet

Dato 28.februar
Tid 10.00-14.00
Sted

Eilert Sundts auditorium ,Niels Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68 , Kristiansand

Påmelding Påmelding en er utløpt. Frist: 21.02.2017 23:00:00
Agenda
  • Velkommen
  • Status Nødnett (dekning, tilleggsbrukere)
  • Info om samvirkeprosjektet
  • Funksjonalitet og gevinster ved samhandling
  • Opplæring, vedlikehold, sambandsreglement og fleetmap