Innføring av Nødnett i politiet

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Innføring av Nødnett i politiet

Vestfold politidistrikt tok 25.10 i bruk nytt utstyr for integrert radio- og telefonibetjening på sin operasjonssentral i Tønsberg.
  • Illustrasjonsbilde Foto: DNK

Dette er det femte politidistriktet i andre utbyggingstrinn som tar i bruk det nye utstyret på operasjonssentralen.

Tidligere i år har også Hedmark, Vestoppland, Gudbrandsdal og Nordre Buskerud politidistrikter tatt i bruk denne delen av Nødnettleveransen. De to neste politidistriktene som står for tur er Telemark og Agder.

Politiet innfører Nødnett i to trinn, hvorav å ta i bruk ny radio- og telefonibetjening er det første. Det neste steget er å ta i bruk Nødnett, det digitale radionettet, når det står klart.

Andre utbyggingstrinn av Nødnettprosjektet er delt inn i 5 faser. Første omfatter Hedmark og Oppland som etter planen skal ta Nødnett i bruk i 2013. Deretter følger resten av landet etterhvert som nettverket bygges ut og er klart til drift.

Du kan lese mer om utbyggingen her.