Instruktørkurs 2021

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Instruktørkurs 2021

Nå er det mulig å melde seg på instruktørkurs for bruk av radioterminaler i Nødnett. Kursplanen for 2021 er klar.
  • DSB tilbyr lokal instruktørkurs til de organisasjoner som ønsker dette.

Alle som bruker Nødnett skal som minimum ha gjennomført et brukerkurs iht. DSBs retningslinjer for opplæring. Gjennomført kurs er med på å bidra til at Nødnett brukes riktig og at funksjonaliteten som nettet tilbyr tas i bruk.

DSB ønsker å tilby både nye og etablerte brukere å delta på instruktørkurs for å lære opp nye lokale instruktører som kan bidra til å fremme riktig bruk internt i organisasjonene.

Nødnettkursene vil gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler, og smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart. Ting kan endres fort, men vi i DSB vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.

Følg linken for mer informasjon og påmelding: Instruktørkurs radioterminal Nødnett 2021