Informasjons- og arbeidsmøte Kystradioen

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Informasjons- og arbeidsmøte Kystradioen

Vi viser til invitasjon, og inviterer med dette relevant personell i deres organisasjoner til å delta på informasjons- og arbeidsmøte, og slik bidra til gjennomførelse av oppdragets første fase. Målet for samlingen er å etablere et samarbeid på tvers av involverte aktører, og slik oppnå et felles målbilde. 

Praktisk informasjon

Tid: 12.mars kl. 11:00 – 16:00 og 13. mars kl. 09:00 – 12:00

Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen

Vi ber om at det begrenses til 2-3 deltagere fra hver organisasjon. DSB dekker måltider begge dagene. Deltagere må selv arrangere og dekke reise og opphold.

Forberedelser

Viser til invitasjon og tentativ agenda, og ber om at alle organisasjoner forbereder et innlegg som dekker følgende:

 • Presentasjon av egen virksomhet
 • Grensesnitt til Telenor Kystradio (og vice versa), herunder:
  • Tjenester som utføres
  • Avtaler, reguleringer (eventuelle pålegg, relevante nasjonale og internasjonale forpliktelser)
  • Prosesser
  • Samarbeid
  • Eventuell relevant teknisk infrastruktur
 • Interessenter en kan se har behov for å bli informerte og på hvilket nivå utover deltagende organisasjoner på samlingen

 Vi ber om at alle sender oss sin presentasjon innen mandag 10.mars (anna.tronstad@dsb.no).

Eventuelle spørsmål kan rettes mot overstående e-post. 

Påmelding gjøres via skjemaet under innen fredag 6. mars.

Informasjons- og arbeidsmøte Kystradioen

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde