Landsdekkende Nødnett

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Landsdekkende Nødnett

Markeringen av at Nødnett er blitt landsdekkende fant sted i Kirkenes 1. desember, med H.M. Kongen og Justis- og beredskapsministeren til stede.
 • − Alle involverte har grunn til å være stolte over å ha greid dette på tid og innenfor kostnadsrammen, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon. Foto: Lene Stavå

 • H.M Kongen var tilstede under markeringen i Kirkenes. Foto: Lene Stavå

 • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl. Foto: Lene Stavå

 • Representanter for sluttbrukerne i Nødnett var også på plass i Kirkenes. Foto: Lene Stavå

Den kritiske infrastrukturen står klar, og Nødnett er tatt operativt i bruk i alle distrikter i fastlands-Norge. Enda flere brukere skal med, både fra nødetatene, de frivillige og andre aktører med en rolle i beredskapskjeden i Norge. 

En rekke andre nøkkelpersoner har bidratt til at Nødnett nå har blitt tatt i bruk i hele landet. 

− Alle involverte har grunn til å være stolte over å ha greid dette på tid og innenfor kostnadsrammen, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

DNK får mange tilbakemeldinger fra fornøyde brukere i hele landet.

− Med Nødnett har vi fått et lukket, landsdekkende mobilnett. Nødnett har svært god flatedekning. Det dekker større områder enn Telenors 2G-nett, og har robusthetsøkende mekanismer som gjør at det tåler noen feil før man mister dekningen, understreker Lyngstøl.  

− En ting er hva vi kan beregne i datasimuleringer. Nå trenger tilbakemeldinger om brukernes opplevde kvalitet. Vi vil gjerne vite om viktige områder der dekningen oppleves utilstrekkelig, slik at vi kan vurdere tiltak, sier Lyngstøl.

Nødetatene og andre beredskapsaktører hadde tidligere ulike nett av svært varierende kvalitet tidligere. Nødnetts viktigste funksjonalitet i dag er sikker, robust og lynrask oppkopling av tale i forhåndsdefinerte grupper, men Nødnett støtter også annen type kommunikasjon, som data i lavere hastigheter. 

Viktig milepæl – og en begynnelse

Selv om nettet nå er klart til bruk i hele fastlands-Norge er ikke arbeidet ferdig. Alle aktører i beredskaps-Norge skal få anledning til å bruke Nødnett.

−De senere årene har vi opplevd større ulykker, ekstremvær og terror. Slike scenarier stiller store krav til robust kommunikasjon, samvirke og koordinering, sier Lyngstøl.


−Vi må sikre bred og riktig bruk, og at mulighetene i Nødnett benyttes. Nettet gir gode muligheter for kommunikasjon for mannskapene som stiller opp for samfunnet når det trengs som mest. Med «alle på Nødnett» vil nytteverdien av investeringen øke, og samfunnets evne til å håndtere hendelser både i hverdag og i kriser styrkes. Dette er et omfattende og viktig arbeid. DNK er klar til å bidra, understreker Lyngstøl. 

−DNK er en nøytral aktør med mange års erfaring med å koordinere samarbeid og gjennomføre store prosjekter på statlig side. Vår viktigste oppgaver nå er å sikre at samfunnet får mest mulig igjen for investeringen. Og da må vi sikre kvaliteten i tjenesten, riktig videreutvikling, og sørge for at alle beredskapsaktører blir brukere av Nødnett. 

 

Nødnett i tall (per oktober 2015)
 • 49191: radioterminaler aktivert for bruk i Nødnett.
 • 99,95 %: oppetid i snitt i nettet det siste året.
 • 1 494 536: samtaler i Nødnett sist måned.
 • 322: tunneler som er bygget ut eller som skal bygges ut med Nødnett – det tilsvarer nærmest en dobling fra den opprinnelige avtalen om nye nødsamband på norske riks- og fylkesveier.
 • 1999: TETRA basestasjoner i drift i Nødnett.
 • 86 % flatedekning, tilnærmet 100 % dekning der folk bor.
 • 99 %+  dekning i 5000 fots høyde i air-ground-air nettet.
 • 255: alarmsentraler, operasjonssentraler, nødmeldesentraler, akuttmottak og legevaktsentraler som får nytt Nødnettutstyr.
 • 24/7: overvåking av nettet.

 

 

Fakta om Nødnett
 • Nødnett er det nye digitale radiosambandet til nødetatene, samt andre sentrale nød- og beredskapsaktører.
 • Nødnett er avlyttingssikret og gir bedre funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet enn tidligere nødsamband.
 • Nødnett er robust og er bygget ut for å kunne virke i vanskelige situasjoner.
 • Nødnett tilrettelegger for effektiv og sikker kommunikasjon både internt og på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.  
 • Nettet er ferdig utbygd i hele landet i 2015.
 • Direktoratet for nødkommunikasjon er ansvarlig for utrullingen av Nødnett og forvalter kontrakten med Motorola på vegne av staten.
Historien om Nødnett-utbyggingen
 • 2002-2004: Prosjektforberedelser.
 • Desember 2004: Stortingsvedtak om tilbudsinnhenting og kontraktsinngåelse.
 • 2004-2006: Tilbudsinnhenting, tilbudsevaluering, forhandlinger
 • Desember 2006: Stortingsvedtak om kontraktsinngåelse og igangsetting av første byggetrinn, det sentrale østlandsområdet.
 • 2007-2011: Gjennomføring av byggetrinn 1 i politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.
 • April 2007: Direktoratet for nødkommunikasjon opprettes for å styre utbyggingen og forvalte Nødnett.
 • August 2010: Offisiell åpning av Nødnett i første byggetrinn.
 • Juni 2011: Stortinget vedtar nødnettutbygging i resten av landet. 
 • Desember 2015: Det er brukere på nettet i alle politidistrikt. Markering av landsdekkende Nødnett i Kirkenes.