Unik lansering: Nordisk nødnett-samarbeid

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Unik lansering: Nordisk nødnett-samarbeid

Historie ble skrevet under årets Barents Rescue-øvelse da tre land for første gang koblet sammen sine nasjonale nødnett.
  • Internasjonale FINOSE-talegrupper ble lansert denne uken. Dette betyr at brukere kan kommunisere med sine egne radioterminaler når de besøker nabolandenes nettverk, i dette tilfellet svenske Rakel.

  • Barentsregionen inkluderer de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland, samt nord-vest Russland. Nød- og beredskapsaktører fra hele regionen deltok på øvelsen.

  • Nød- og beredskapsaktører i aksjon under samvirkeøvelse i Kiruna.

  • Full sal på seminar om grenseoverskridende kommunikasjon (ISI) og FINOSE-samarbeidet. Erillisverkot, MSB og DSB er fornøyde med å ha den tekniske løsningen på plass. Nå gjenstår det å samkjøre rutiner og terminologi - og å øve på dette.

Treveissammenkoblingen mellom finske Virve, norske Nødnett og svenske Rakel (FINOSE) kan bli avgjørende ved naturkatastrofer, ekstremvær, kriminalitet, ulykker og andre nødsituasjoner.

FINOSE

I 2016 ble Norge og Sverige de to første landene i verden til å sammenkoble sine nasjonale nødnett, henholdsvis Nødnett og Rakel. I senere tid har også Finland/Sverige og Finland/Norge etablert tilsvarende bilaterale løsninger. Dette har gitt nød- og beredskapsaktører effektiv og sikker kommunikasjon i grenseområdene og på tvers av landegrensene.

Treveissammenkoblingen, som ble lansert denne uken, gir smidigere kommunikasjon i arbeidet med regionale utfordringer, og gjør det enda enklere å hjelpe hverandre med å forebygge kriminalitet og håndtere hendelser.

De nordiske landene har lange tradisjoner for samarbeid når det kommer til samfunnssikkerhet og beredskap. FINOSE er et samarbeid mellom DSB og DSBs motparter i Finland og Sverige, henholdsvis Erillisverkot og MSB.

Smidig kommunikasjon – økt trygghet

FINOSE-koblingen sikrer at aktører med samfunnskritiske oppdrag kan kommunisere med sine egne radioterminaler i spesialetablerte talegrupper på tvers av landegrensene. Dette gjelder på både strategisk og operasjonelt nivå.

"Vi er stolte av å ha lansert denne treveissammenkoblingen med våre naboland. Dette er en milepæl for internasjonalt samvirke i nødsituasjoner", sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB. "Nødsituasjoner tar ikke hensyn til landegrenser, så det kan heller ikke nød- og beredskaps­kommunikasjonen gjøre".

Fortsatt en jobb å gjøre

I tillegg til felles talegrupper vil felles retningslinjer og rutiner, samt kunnskap om hverandres beredskapsledelse og metoder, bidra til at det blir enklere, tryggere og mer effektivt å jobbe på tvers av nasjonale og organisatoriske grenser.

"Her gjenstår det fortsatt litt arbeid, og det vil blant annet bli viktig å gjennomføre, overvåke og evaluere øvelser på tvers av landegrensene. Slike aktiviteter sikrer at det opprettholdes et sikkerhetsnivå som både operatører og den øvrige befolkningen er vant til. Med fokus på slike tiltak, vil det være mulig å videreutvikle kompetanse på alle nivåer", forteller Matilde Brown Megård, prosjektleder for sammenkoblingen i Norge.

Til syvende og sist skaper FINOSE-samarbeidet økt trygghet for både beredskapsmannskaper og den øvrige befolkningen.

Om Barents Rescue

Barents Rescue er en sivil, internasjonal krisehåndteringsøvelse med fokus på grenseoverskridende samvirke ved håndtering av nødsituasjoner i Barentsregionen. Målet med øvelsen er å sikre en fredelig og stabil utvikling i regionen. Barent Rescue var derfor en svært passende arena å lansere treveissammenkoblingen på. Under den offisielle åpningen vektla delegasjonsledere viktigheten av sikker kommunikasjon som en kritisk suksessfaktor for å oppnå dette målet. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var blant de som var tilstede.

Årets samvirkeøvelse ble gjennomført 23. – 27. september i Kiruna i Sverige. Neste øvelse arrangeres i Nordland i 2022.